· Vaste contracten en zeker werk voor iedereen, verhoging minimumloon naar €14

· Gelijk loon voor gelijk werk. Stop uitbuiting van arbeidsmigranten en sluit malafide uitzendbureaus

· Betaalbare sociale huurwoningen voor iedereen

· Solidariteit met vluchtelingen. Recht op werk, woning en gratis taalles

· Internationale solidariteit. Nederland uit de NAVO en geen imperialistische interventies

· Geen Nederlandse inmenging in Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius

· Bestrijd racisme en fascisme!

Racisme is nog altijd een groot probleem in Nederland

Veel mensen worden dagelijks geconfronteerd met racisme, zoals arbeidsmigranten, Nederlanders met een migratieachtergrond en vluchtelingen.

De mensonterende omstandigheden waaronder uitzendbureaus arbeidsmigranten huisvesten en laten werken zijn bijvoorbeeld alom bekend, maar de overheid blijft vergunningen geven voor nieuwe woonkampen. Arbeidsmigranten doen zwaar werk in de logistiek, productie en landbouw en zonder deze racistische uitbuiting zou het kapitaal gedwongen zijn, hier een eerlijk loon voor te betalen.

Ook voor al lang in het land gewortelde Nederlanders met migratieachtergrond biedt het kapitalisme geen perspectief. Een niet-westers klinkende achternaam verlaagt de kans op een sollicitatiegesprek met 40%. De werkloosheid van Nederlanders met migratieachtergrond is twee derde hoger. De banen zijn bovendien ook nog eens bijna twee keer zo vaak flexibel. Dit alles draagt bij aan een onveranderlijk lager inkomen en grotere armoede. Daarnaast stigmatiseren politie en handhavers door etnisch profileren. In de Randstad zijn 92% van de aanhoudingen mensen met een ‘niet-Nederlands voorkomen’. Mensen met een donkere huidskleur worden nog altijd veel gediscrimineerd.

Een groot probleem is ook hoe wordt omgegaan met vluchtelingen, die vluchten als gevolg van imperialistische oorlogen en interventies, zoals in Syrië. Door de Dublinverordening van de EU zitten tienduizenden vluchtelingen vast in overvolle kampen onder onhygiënische en levensgevaarlijke omstandigheden. Maandag 16 maart overleed een klein meisje in het Griekse vluchtelingenkamp in Moria door een brand. Als de corona-uitbraak deze kampen bereikt zou dat erg veel mensenlevens kosten. De EU moet onmiddellijk maatregelen nemen voor voldoende medische zorg, veilige omstandigheden en snelle afhandeling van asielaanvraag.

Kapitalisme gaat gepaard met racisme

Discriminatie en onderdrukking op basis van etniciteit kent een lange geschiedenis. Het bestaat al sinds het ontstaan van klassenmaatschappijen in de Oudheid. In de ontwikkeling van het kapitalisme heeft racisme een belangrijke rol gespeeld. Zo gaf de trans-Atlantische slavenhandel en de onmenselijke uitbuiting van zwarte mensen een impuls aan de ontwikkeling van het kapitalisme in West-Europa gedurende de 16e-19e eeuw. Tot in de 20ste eeuw ging de uitbuiting van de arbeidersklasse in Europa gepaard met de wrede uitbuiting van de bevolking in de koloniën, door dezelfde monopolies van de imperialistische landen. De geschiedenis laat zien dat de mens niet ‘van nature’ racistisch is, maar dat racisme het resultaat is van een systeem dat gebaseerd is op uitbuiting.

Vooralsnog wordt onvoldoende aandacht geschonken aan deze geschiedenis van het misdadige Nederlandse kolonialisme en het verzet daartegen. Een overblijfsel van het Nederlandse kolonialisme is ‘Caribisch Nederland’, waar de Nederlandse staat zich nog altijd bemoeit met zaken die gebeuren aan de andere kant van de wereld.

Ook vandaag wordt racisme door de burgerij gebruikt om de werkende mensen te verdelen en de extra uitbuiting van arbeidsmigranten mogelijk te maken, maar ook om de bevolking klaar te stomen voor imperialistische interventies in andere landen. Kapitalisme gaat altijd gepaard met racisme.

Strijd tegen racisme en voor socialisme gaan hand in hand

Doorgaans wordt racisme neergezet als een probleem vanuit alleen extreemrechtse kringen. Natuurlijk staan extreemrechtse en fascistische organisaties voorop in het verspreiden van racistische opvattingen. Maar in werkelijkheid gaan alle burgerlijke partijen hier direct of indirect vaak in mee. Ook partijen die zich links noemen, hebben steun gegeven aan imperialistische interventies en oorlogen, aan de EU en haar onmenselijke immigratiebeleid, aan de afbraak van sociale zekerheid, aan de kapitalistische uitbuiting van arbeidsmigranten, en zelfs aan racistische wetsvoorstellen. Zo steunden SP, PvdA en PvdD het racistische niqaabverbod, dat voor verdere stigmatisering en geweld tegen moslima’s heeft gezorgd. Ook al is de niqaab een uitdrukking van reactionaire opvattingen, een verbod is reinste discriminatie en stigmatiseert moslims.

Het laat zien dat de strijd tegen racisme alleen consequent gevoerd kan worden als die gepaard gaat met de strijd voor de rechten en belangen van de werkende mensen, tegen de kapitalistische uitbuiting, de interventies en oorlogen, de imperialistische verbonden zoals de EU en de NAVO.

Communisten strijden voor een maatschappij zonder uitbuiting, waarin geen ruimte is voor racisme: het socialisme-communisme. Een maatschappij waar de economie niet in handen is van private bedrijven die de werkende mensen uitbuiten voor winst, maar waar de economie in handen is van de bevolking zelf. Alleen in zo’n maatschappij zullen armoede, werkloosheid en racisme worden opgelost. Dat is iets dat tal van activisten die symbool staan voor de antiracistische beweging, zoals W.E.B. Du Bois, Angela Davis en Assata Shakur, aangaven en daarbij verwezen naar hun ervaringen in socialistische landen zoals de Sovjet-Unie en Cuba.