Internationaal Bureau

Van 17 t/m 19 september vond in Athene het 46ste Festival van de Communistische Jeugd van Griekenland (KNE) plaats, het grootste jaarlijkse politiek-culturele evenement in Griekenland.

Door de pandemie had het festival dit jaar een aangepaste vorm. Zo vond het plaats op een andere locatie met één podium (normaal minstens vier), werd de temperatuur van bezoekers gemeten bij aankomst, was het dragen van een mondkapje verplicht, werd er afstand gehouden en waren er geen delegaties van zusterorganisaties uitgenodigd. Het festival is dit jaar dus georganiseerd met alle nodige gezondheidsmaatregelen, waarmee de KNE laat zien dat ook onder omstandigheden van een pandemie de strijd doorgaat.

De slogan van het festival was dit jaar “socialisme, zodat we kunnen ademen”. Het verwijst naar de laatste woorden van George Floyd (“I can’t breathe”), die eind mei werd vermoord door een politieagent in de VS. Deze woorden werden wereldwijd het symbool van protesten tegen onrecht, racisme, onderdrukking, armoede, werkloosheid en uitbuiting. Allemaal kwalen die eigen zijn aan het kapitalistische systeem en de slogan wijst daarom ook op de noodzaak van een andere maatschappij, het socialisme.

De CJB stuurde de onderstaande begroeting naar de KNE.

Beste kameraden,

De Communistische Jongerenbeweging wenst jullie veel succes met het 46ste Festival KNE-Odigitis. We zijn er zeker van dat het zal plaatsvinden met alle noodzakelijke gezondheidsmaatregelen.

Het Festival van de Communistische Jeugd van Griekenland (KNE), dat het grootste jaarlijkse culturele en politieke evenement is voor de Griekse jeugd, zal een strijdbaar antwoord zijn op de vele problemen en uitdagingen waar de Griekse jeugd deze dagen mee geconfronteerd wordt. Ook zal het een impuls zijn voor de strijd in de nabije toekomst.

Deze uitdagingen zijn onder andere de stijgende werkloosheid en andere gevolgen van de nieuwe kapitalistische economische crisis, de onzekerheden waar scholieren en studenten mee te maken hebben, de tekorten in het zorgsysteem en het inconsequente beleid voor de corona pandemie. Maar ook het onmenselijke beleid van de EU en de regeringen van de lidstaten voor vluchtelingen en migranten, de slachtoffers van imperialistische oorlogen en wrede kapitalistische uitbuiting, die aan hun lot worden overgelaten in ongezonde, gevaarlijke en onmenselijke omstandigheden. De verscherping van de tegenstellingen tussen de Griekse en Turkse bourgeoisie, in het kader van de algemene verscherping van de tegenstellingen tussen imperialistische krachten in hun concurrentie over grondstoffen en markten, is ook een zeer gevaarlijke ontwikkeling.

Deze ontwikkelingen gaan de Griekse jeugd evenveel aan als de Nederlandse, en tonen de noodzaak van het omverwerpen van het kapitalisme en het opbouwen van een maatschappij zonder werkloosheid, armoede, uitbuiting en oorlogen, het socialisme-communisme.

We uiten onze solidariteit met jullie organisatie en de Griekse jeugd. We zijn er zeker van dat de KNE aan de voorhoede van de strijd van de jonge werkers en studenten zal staan voor hun rechten, voor vrede en voor socialisme-communisme.

We hopen dat de omstandigheden (m.b.t. de pandemie) het zullen toestaan dat een delegatie van de CJB het 47ste Festival KNE-Odigitis in levenden lijve kan bijwonen zoals in voorgaande jaren.

Kameraadschappelijk,

Internationaal Bureau van de CJB