Frederik Roșu

Na maanden van stilte op het gebied van salaris en andere arbeidsvoorwaarden zijn een recordaantal van 267 cao’s verlopen. 17 september zijn dan toch de eerste cao-onderhandelingen van start gegaan. Eén daarvan is niet geheel onbelangrijk voor jonge werkers, de supermarkten-cao. Zoals het er nu op lijkt kunnen de vakbond en het supermarktkapitaal nog geen akkoord bereiken terwijl supermarktwerkers vitale arbeid leveren. Supermarktwerkers moeten waardering, respect en compensatie krijgen voor het werk wat zijn in deze gevaarlijke tijden doen, ook financieel!

In deze tijden van de corona-epidemie wordt er in de supermarktsector geld als water verdiend. Zeker in de beginweken toen er veel gehamsterd werd konden supermarkten rekenen op flinke winsten. Toch wanneer er geld bij moet komen, 5% loonsverhoging volgens de FNV, dan wordt het toch allemaal een stukje lastiger. Volgens de supermarkten is er door corona toch te weinig ruimte voor verbeteringen in de cao. De bazen hebben het liever over het schrappen van toeslagen voor avond- en weekenddiensten. De winstmaximalisatie van het kapitaal laat wederom zijn lelijke gezicht zien. Maandenlang werken supermarktwerkers ondanks de gezondheidsrisico’s in een vitale sector zodat de rest van de samenleving haar boodschappen kan doen. Het is wordt weer duidelijk dat het eeuwige naar winst hongerige kapitaal hier geen beloning tegenoverzet.

De FNV zet zoals eerdergenoemd, als bij alle andere vitale beroepen, in op een loonsverhoging van 5%. Hiernaast eisen ze dat er meer werkers in vaste dienst komen, dat jeugdschalen worden afgeschaft en een uitbreiding van de toeslagen. Als CJB steunen we deze eisen volledig. Supermarktwerkers zorgen in hun sector voor miljoenenwinsten. Als het puntje bij paaltje komt zien we dat het kapitaal enkel haar eigen mond verzadigd en de werkers in de kou laat staan. De supermarktwerkers verdienen een structurele loonsverhoging en uitbreiding van hun sociale verworvenheden. Wij eisen hiernaast dat jonge werkers, in welke sector dan ook, volledig loon krijgen wanneer zij ziek zijn, een eis die zeker nu tijdens de pandemie van groot belang is. De ziektewet garandeert maar 70% van het inkomen. Maar voor werkers en zelfstandigen met een laag inkomen kan er niet wekenlang 30% van af. Mensen moeten volledig betaald krijgen als ze moeten stoppen met werken doordat:

  • ze ziek worden;
  • ze moeten zorgen voor een zieke in hun gezin of zieke ouders;
  • ze preventief moeten stoppen met werken om verspreiding te voorkomen;
  • ze moeten oppassen op minderjarige kinderen aangezien de scholen sluiten.
De bazen en aandeelhouders in de supermarktsector hebben lang genoeg geprofiteerd, nu zijn de werkers aan de beurt!