CJB Groningen

Afgelopen donderdag was de Communistische Jongerenbeweging (CJB) aanwezig bij het protest en de bezetting van het Academiegebouw in Groningen tegen de woningnood die heerst in de stad onder internationale studenten. Het protest was georganiseerd door Save Our Students waar de CJB mede deel van uitmaakt. Hieronder valt de vertaalde toespraak te lezen die tijdens het protest voorgedragen is door de CJB.

Vrienden en kameraden, welkom, het is inspirerend om zoveel mensen hier te zien, en we willen jullie bedanken voor het nemen van de tijd om hier samen te komen en te protesteren tegen de onacceptabele omstandigheden waarin wij ons bevinden.

Hier staan we, na jaren en jaren van woningnood, jaren en jaren van protest en jaren en jaren van nul verandering, en we hebben er genoeg van gehad!

De woningnood is niet onoplosbaar, de mensen die het kunnen oplossen willen het simpelweg niet oplossen. En dat is niet alleen de schuld van de universiteit, niet alleen de schuld van de gemeenteraad. Het tekort aan woningen in deze stad en dit land worden veroorzaakt door het systeem waar we in leven. Een systeem dat leegstand verkiest boven huisvesting. Een systeem dat jonge mensen laat slapen in tenten in plaats van dat het hun onderdak biedt. Een systeem dat winst over basale mensenrechten verkiest.

Jullie slapen op de straat, wanhopig zoekend naar onderdak, en jullie zijn niet alleen. Het tekort aan woningen treft de gehele werkende klasse van Nederland. We hebben op dit moment een tekort van 300.000 huizen, en schattingen laten zien dat we nog steeds een tekort van 200.000 huizen zullen hebben over tien jaar. Huisvesting wordt steeds onbetaalbaarder voor meer mensen en de crisis creëert elke dag meer getroffen mensen. Honderdduizenden mensen staan op wachtlijsten voor sociale huurwoningen, huizenprijzen schieten de lucht in en het aantal dakloze mensen is verdubbeld in de laatste tien jaar. Daarom protesteren we in Amsterdam deze zondag. Als je hier meer over wilt weten, spreek ons dan aan na de toespraken.

Het is glashelder wie profiteert van jullie lijden. Vastgoedmagnaten hebben een vrijbrief om zoveel slechte kwaliteit huisvesting voor korte termijn te bouwen als ze willen, en ze zijn vrij om mensen een gigantisch hoge huur te vragen. Als je het geluk hebt om een huis te vinden zit je misschien vast in een veel te dure ruimte die 50 graden Celsius wordt in de zomer. En dat is nog het minste van je problemen, omdat de huur en andere onrechtmatige heffingen die je huurbaas van je zal nemen je arm en overwerkt laten, terwijl je probeert te studeren.

De universiteit investeert in het aantrekken van zo veel mogelijk internationale studenten om meer financiering van de staat te krijgen. Of de universiteit de capaciteit heeft in termen van huisvesting en professoren of niet. Ze hebben geprobeerd jullie de droom te tonen van onderwijs bij een ‘top 100’ universiteit. Nou, welkom in de droom!

We hebben een samenleving nodig waarin de basisbehoeften van de werkende klasse vervuld worden. Dat zij  jullie ook. Wij zullen niet stoppen met vechten tot we goede en betaalbare huisvesting hebben gerealiseerd voor Nederlanders, voor internationale studenten, voor iedereen!  We hebben jullie nodig, jullie moeten je blijven verenigen, jullie moeten deze beweging blijven steunen, en jullie mogen nooit opgeven!