Redactie

Zondag 12 september was de CJB aanwezig bij het Woonprotest in Amsterdam om te demonstreren voor een woningsector die in dienst staat van de werkende klasse. Die strijd zal door gaan met ook in de komende weken demonstraties door het hele land. Zo vragen we jullie om je ook komende zondag (17 oktober) aan te sluiten bij het Woonopstand protest in Rotterdam. Wij voeren vanaf 14:00 op het Afrikaanderplein actie voor ieders recht op een woning. Bij deze acties delen we ook de volgende flyer uit, die hieronder te lezen is.

Stop de Woekerwinsten op Wonen!

De wooncrisis in Nederland is ongekend groot. Honderdduizenden mensen zitten zonder (geschikt) huis. We zijn hier beland doordat wonen tot een markt is gemaakt waaraan verdiend moeten worden in plaats van een mensenrecht. Ook de oplossingen hiervoor zoekt het kabinet bij de markt, maar deze wil én kan deze helemaal niet bieden! Wij eisen een einde aan de woekerwinsten op de wooncrisis en een maatregelenpakket dat daadwerkelijk aan de belangen van de werkende mensen tegemoet komt. 

Wonen als verdienmodel

Al jarenlang is er een tekort aan betaalbare huurwoningen, maar nu is dit tekort uitgebreid naar alle soorten woningen. Normale mensen kunnen met geen mogelijkheid een huis kopen en worden daardoor gedwongen duur te huren. Ondertussen is de rol van de sociale huur teruggeschroefd en wordt deze sinds de crisis van 2013 zelfs extra belast met de verhuurdersheffing om als inkomstenbron voor de regering te dienen. Jaarlijks hoesten de armste huurders op die manier 2,6 miljard op en lopen de bouwtekorten bij woningcorporaties ook op. Ook veel studenten lijden onder het tekort aan (studenten)woningen en zijn daardoor overgeleverd aan huisjesmelkers en veel te dure studio’s. 

Door de liberalisering van de ‘woningmarkt’ is de bouw van onze woningen een zaak van marktpartijen geworden. Na de kapitalistische crisis van 2008 is de bouw zelfs bijna stil komen te liggen. Nu profiteren ontwikkelaars en speculanten daarvan. Het tekort dat ontstaan is, zorgt voor enorme woekerwinsten bij hen. De woningen die wel vrijkomen, worden massaal opgekocht door beleggers, die deze vervolgens weer voor de hoofdprijs verhuren. En nieuwbouw bestaat vooral uit onbetaalbare woningen. Allen hebben zij baat bij het huidige tekort en proberen zij er met de grootste buit uit te komen.

Wonen is een recht

De bevolking lijdt onder het woningtekort. Iedereen voelt de gevolgen of kent mensen die direct slachtoffer zijn. Als communisten eisen wij dat er een einde komt aan deze onhoudbare situatie en dat de rekening komt bij hen die hier al jaren van profiteren!

Als communisten strijden we voor een maatschappij waarin wonen echt een recht is. Dat vereist dat de economie niet in handen is van private eigenaren die alleen aan winst denken, maar in handen van de werkende klasse. Dan kan de woningbouw centraal gepland worden, zodat er altijd voldoende huizen worden gebouwd die goedkoop beschikbaar worden gesteld om te voorzien in de woonbehoefte van de bevolking.

Wij eisen:

  • Een einde aan de idioot hoge huren. Maak het overtreden van het woningwaarderingsstelsel strafbaar en pas het toe in de vrije sector.
  • Een einde aan de verhuurderheffing die jaarlijks miljarden uit de zakken van de armste huurders rooft. 
  • Stop de verkoop van sociale huurwoningen aan beleggers en de sloop van volkswijken. 
  • Een einde aan het massale gebruik van tijdelijke contracten en de bijkomende onzekerheid voor huurders.
  • Extra belasting op inkomen uit dure huur. 
  • Een belasting en onteigening van bouwgrond opgekocht door speculanten om nu winst op te strijken. 
  • Een verbod op het opkopen van grond en woningen voor speculatiedoeleinden.
  • Een nationaal bouwprogramma waar de nadruk ligt op goedkope en duurzame huur- en koopwoningen.
  • Nationale bouwbedrijven die bouwpersoneel gaan opleiden en aannemen.