Foto van de Bijeenkomst van Europese Communistische Jongerenorganisaties in 2018

Internationaal Bureau

Op zaterdag 7 november, de dag van het jubileum van de socialistische Oktoberrevolutie van 1917, vond een digitale bijeenkomst van 20 Europese communistische jongerenorganisaties plaats, op initiatief van de Communistische Jeugd van Turkije (TKG). Het thema van de bijeenkomst was: ‘2020: Jongeren in overleving tegen de pandemie en kapitalisme – socialisme of barbarij’. Hieronder publiceren we de bijdrage van de CJB aan de bijeenkomst.

“Beste kameraden,

Het doet ons goed om zoveel van jullie te zien in deze zware tijd. We willen in het bijzonder de TKG bedanken voor het nemen van dit belangrijke initiatief om deze bijeenkomst van communistische jongerenorganisaties te organiseren. We worden allemaal in onze thuislanden geraakt door de Covid-19 pandemie, en de soms nog dodelijkere reacties daarop van het kapitalisme.

Net zoals in veel andere landen, hebben we in Nederland een zorgsysteem dat jarenlang is aangetast door bezuinigingen. De kapitalistische versie van de gezondheidszorg bewijst keer op keer dat het de zorg die mensen nodig hebben niet kan of wil verlenen. Of het nu gaat om een tekort aan testen die gemonopoliseerd werden door Roche, of het tekort aan plek op de IC wat we te danken hebben aan jaren van verwaarlozing en inkrimping; elke keer worden we geconfronteerd met de tekortkomingen van het kapitalisme.

Het aantal infecties is gestegen door de onwil van de regering in te grijpen in een vroeg stadium. Duizenden mensen zijn overleden aan Covid-19 en reguliere zorg is nu voor de tweede keer sinds de uitbraak van de pandemie drastisch beperkt vanwege het tekort aan artsen, verplegers, en bedden, wat verschrikkelijke gevolgen kan hebben voor mensen die zorg nodig hebben.

De pandemie fungeerde als katalysator voor het uitbreken van de nieuwe kapitalistische economische crisis. Arbeiders in Nederland worden massaal ontslagen. Tienduizenden mensen hebben hun baan verloren. Flexwerkers en ZZP’ers kunnen zichzelf en hun gezin nauwelijks onderhouden. Op veel werkplekken ontbreken goede gezondheidsmaatregelen om de werkers te beschermen. Veel thuiswerkenden moeten het doen zonder de juiste middelen (ergonomische stoelen bijvoorbeeld). De kapitalisten gebruiken thuiswerken om de grenzen van de werkdag te vervagen en de werkdruk omhoog te drijven.

In de tussentijd zijn ook de studenten in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs geïsoleerd. Ze blijven collegegeld betalen voor onderwijs wat ze nauwelijks ontvangen en veel van hen lopen studievertraging op zonder gecompenseerd te worden. Er zijn nauwelijks beschermende maatregelen genomen voor leerlingen en docenten op de basisscholen en middelbare scholen, waar tot wel 30 leerlingen in een lokaal worden gestopt omdat er een tekort aan docenten is.

Terwijl dit allemaal gebeurt is het regeringsbeleid vooral gericht op het veiligstellen van de winsten van de bedrijven. Opnieuw zorgen deze grote reddingsoperaties ervoor dat de werkende klasse betaalt voor het voortzetten van de winst voor de kapitalistische klasse. Jammer genoeg zijn de enorme financiële cadeaus aan de bedrijven niet de enige manier waarop de regering de kapitalisten dient. Zelfs de aanpak van de pandemie zelf is enkel gericht op het gaande houden van de bedrijven zoals altijd. Maatregelen zijn altijd te weinig en te laat, en ze beperken privéleven en ontspanning in plaats van niet-essentiële sectoren. De regering probeert niet eens het virus uit te roeien, maar probeert het ‘in controle’ te houden zodat ‘niet te veel’ mensen opgenomen moeten worden. Iedereen kan daarom zien hoe mensenlevens opgeofferd worden voor de kapitalistische winst. Hierdoor heeft Nederland een relatief hoog sterfgehalte per hoofd van de bevolking aan Covid-19 vergeleken met andere landen. Deze strategie zal nog grotere economische vernietiging veroorzaken voor de werkende klasse en zal ongekende hoeveelheden Nederlandse arbeiders de armoede en wanhoop in jagen. De CJB eist een strategie voor de uitroeiing van het virus, waarbij mensenlevens boven winst worden gesteld.

In de tussentijd bereiden de bourgeois politieke partijen zich voor op de verkiezingen in maart 2021. Ze maken allerlei beloftes die de naderende aanval op de rechten van de arbeiders die er aankomt te verbergen, onafhankelijk van welke partijen de verkiezingen winnen. De pandemie wordt ook gebruikt als excuus voor het beperken van politieke rechten en de uitbreiding van het onderdrukkingsapparaat van de burgerlijke staat.

Deze gezondheidscrisis is het startschot van een economische crisis die al voor de deur stond. Economische groei haperde al enkele jaren en de krimp in de industriële productie was al begonnen voor Covid-19 kwam. De echte oorzaak van de economische crisis ligt niet in de pandemie, hoewel die zeker als katalysator heeft gewerkt, maar in de wetten van de kapitalistische wijze van ontwikkeling zelf. De kapitalistische economische crisis vergroot op haar beurt de tegenstellingen tussen de imperialistische krachten die concurreren voor de controle over grondstoffen, transportroutes en markten. Dit vergroot het gevaar voor escalatie, imperialistische interventies en zelfs oorlog in verschillende delen van de wereld.

De jongeren van vandaag hebben al drie ‘once in a lifetime’ kapitalistische economische crises meegemaakt. Maar deze crisis, waarvoor Covid-19 het startsein gaf, kan best wel eens de grootste tot nu toe worden. Het thema voor deze bijeenkomst is daarom zeer toepasselijk: de keuze die voor ons ligt is urgenter dan ooit. Socialisme of barbarij. Het is onze taak als communistische organisaties om de werkende klasse te organiseren om deze keuze te maken, of hij wordt voor ons gemaakt, en de consequenties ervan zullen gevoeld worden.

Dat gezegd hebbende; wij, de Communistische Jongerenbeweging van Nederland, werken naar onze volgende Algemene Ledenvergadering (ALV) op 14 November. De ALV zal zich bezighouden met de nieuwe statuten voor de CJB, alsook de politieke evaluatie van de algemene ontwikkelingen en de taken voor de CJB in de komende jaren. We hebben goede hoop voor de toekomst. We groeien aangezien meer en meer jongeren zich afkeren van de erbarmelijke omstandigheden die het kapitalisme ze biedt. Nog belangrijker is wellicht dat we leden opleiden, zodat ze in staat zijn om mensen te organiseren op de werkplekken en in de scholen, om zo sterk en gestaald kader te creëren.

De CJB en de Nieuw Communistische Partij van Nederland (NCPN) werken er standvastig aan om collectief ons begrip te verbeteren van de dringende kwesties die de levens van de werkende jeugd aangaan, op basis van Marxisme-Leninisme, in tegenstelling tot de invloed van burgerlijke ideologie en het opportunisme. Deze kwesties omvatten bijvoorbeeld internationale en nationale ontwikkelingen, de arbeidersbeweging en de studentenbeweging in Nederland en de voorwaarden om de klassengeoriënteerde lijn te versterken, maar ook kwesties zoals klimaatverandering, emancipatie van de vrouwen van de werkende klasse, en de strijd tegen racisme en discriminatie van andere minderheden. Kwesties die allemaal verbonden zijn aan de strijd tegen het uitbuitende kapitalistische systeem.

Zowel de pandemie als de kapitalistische economische crisis hebben de noodzaak van een socialistische organisatie van de samenleving blootgelegd. Door centrale planning en het maatschappelijk eigendom van de productiemiddelen hadden veel sterfgevallen en veel lijden kunnen worden voorkomen. De anarchie van het kapitalisme laat echter zijn bloederige gevolgen zien en met het stijgende aantal infecties zal het dat waarschijnlijk blijven doen.

We zijn de TKG dankbaar voor het organiseren van deze bijeenkomst van communistische jongerenorganisaties. De gevolgen van de pandemie en de acties van de regering worden in al onze landen gevoeld. Het is belangrijk dat we deze problemen verenigd confronteren. Laten we luid onze keuze verkondigen: socialisme-communisme is ons antwoord op deze ernstige omstandigheden!”