Lopend Vuurtje door Heiko

“Zet hier maar industrie neer, geef maar faciliteiten. Als de industrie er is zullen wij er in werken, dat is de praktijk. En dan zullen we later als doodgravers afrekenen met de kapitalisten maar dat is een opmerking terzijde.” – Fré Meis

Fré Meis werd vandaag 99 jaar geleden geboren. Als sinds mijn late tienerjaren heb ik Fré Meis als inspiratiebron gezien. Zijn stem, zijn lichaamstaal en natuurlijk wat hij zei raakte mij tot in de diepste kern van mijn zijn. Nee, Fré Meis was en is geen religieus figuur, Fré Meis was een doodnormale arbeider die zijn plek vervulde binnen de communistische beweging en tot de dag van vandaag jonge mensen binnen en buiten de provincie Groningen inspireert om te vechten voor het socialisme.

Waar de partij Fré nodig had, daar was hij. Op pleinen om de strokartonarbeiders te organiseren, in de gemeenteraad, provinciale staten, de Tweede Kamer en noem zo maar op. Vooral om het eerste werd hij, in ieder geval in Groningen, bekend. Waar de klassenverzoenende vakbonden de strijd al hadden opgegeven lukte het Fré Meis en de CPN om de arbeiders te mobiliseren om voor hun rechten op te komen.

Het is diep inspirerend om te zien dat iemand zichzelf zo onzelfzuchtig in wist te zetten in dienst van de arbeidersklasse. Hij was ook een van de eersten die zijn vraagtekens stelde bij de gaswinning. De enorme rijkdommen die hier onder de grond zaten moesten toekomen aan de mensen die erboven leefden. Niet aan de NAM, niet de Shell, maar de arbeidersklasse zelf.

Het is nu 2020 en Fré Meis is al 28 jaar niet meer. Toch gaat de strijd voor het socialisme-communisme door. Ondanks dat we het tegen het enorme gevaarte van het kapitalisme moeten opnemen gaat het ons gezamenlijk lukken. De Communistische Jongerenbeweging en ikzelf treden in de voetsporen van Fré en pakken de strijd weer op.

Fré antwoordde ooit op de vraag hoe hij herinnerd wilde worden: “Als ze herinneringen aan je hebben dat ze een herinnering hebben als iemand die voor de gewone man is opgekomen.” En zo zullen we hem herinneren. Fré Meis, gigant der arbeidersklasse.

 

“Lopend Vuurtje” is een rubriek van columns op Voorwaarts. Het is een plek waar men zowel binnen als buiten de CJB op een toegankelijke manier een kritisch rood geluid kwijt kan. De meningen en stellingen van de columns zijn niet per se de opvattingen van de CJB als organisatie, maar dragen bij aan een betrokken maatschappelijk debat onder werkende en studerende jongeren. Als CJB is de wisselwerking tussen dagelijkse praktijk en theorie van groot belang, en testen we die ook graag aan de dagelijkse praktijk van onze leden en sympatisanten. Wij willen met dit platform elke strijdbare vonk de kans geven een “lopend vuurtje” te worden.

Zelf een column insturen? Stuur dan een mail naar redactie@voorwaarts.net