Commissie Internationaal

Het 13e Congres van onze zusterorganisatie, de Communistische Jeugd van Griekenland (KNE), werd gehouden tussen 10 en 12 februari in Athene. De Commissie Internationaal van de CJB was aanwezig samen met 27 andere communistische en anti-imperialistische jongerenorganisaties uit de hele wereld. De vertegenwoordiger van de CJB hield een toespraak voor de afgevaardigden van de KNE en benadrukte de belangrijke rol van hun organisatie voor de versterking van de internationale communistische beweging en het belang van de groei van onze beide organisaties om hoop te geven aan een gedesillusioneerde jeugd.

De activiteiten voor de internationale afgevaardigden begonnen met een bezoek aan de haven van Piraeus, de grootste haven van Griekenland en de vierde grootste haven van Europa. Daar hadden we een ontmoeting met vier leiders van de vakbond van de COSCO-werknemers. Sinds 2010 is de haven van Piraeus in handen van COSCO, een Chinees monopolie. De arbeidsverhoudingen zijn sindsdien sterk verslechterd, veel arbeiders zijn omgekomen door de slechte veiligheidsomstandigheden. De werknemers van COSCO besloten in 2014 een vakbond op te richten. Dit werd beantwoord met fascistische aanvallen, door een gele fascistische vakbond die door COSCO was gestart. De vakbond gaf hun strijd tegen dit imperialistische monopolie echter niet op. Met vele stakingen die werden georganiseerd, bereikten zij een cao-akkoord voor de verbetering van hun werkomstandigheden. Volgens de vakbondsleiders was dit alleen mogelijk door de interventie van de KNE en de Communistische Partij van Griekenland (KKE), die de arbeiders het vertrouwen gaven om te vechten en de strijd te winnen. 

Op vrijdag en zaterdag hebben de internationale afgevaardigden de speeches tijdens het Congres bijgewoond. Gedurende deze twee dagen werden 59 toespraken gehouden door zowel de internationale afgevaardigden als de afgevaardigden van de verschillende organen van de KNE. De toespraken hadden betrekking op verschillende onderwerpen van de stellingen van het 13e Congres, zoals: de opbouw van verschillende basisorganisaties (afdelingen) en de politieke discussies die binnen die basisorganisaties worden gevoerd, de strijd van de studenten op universiteiten, de strijd van studenten op scholen, de activiteiten van de KNE rond vrouwenemancipatie, de inspanning van de KNE voor het ontwikkelen van sportactiviteiten om een gezonder leven onder de jeugd te bereiken, de strijd tegen drugsmisbruik onder de jeugd, de verspreiding van Odigitis (maandelijks blad van de KNE) en Rizospastis (dagelijkse krant van de KKE), de evaluatie van de toestand in de internationale communistische beweging en vele andere onderwerpen. 

De gehele inhoud van de toespraken was een vrucht van de inspanningen van de militanten van de KNE in de afgelopen vier jaar, om de doelstellingen geformuleerd in hun 12e Congres te bereiken. De theoretische evaluaties op het 13e Congres waren het resultaat van de strijd in de scholen, universiteiten, vakbonden, studentenvakbond enz. De militanten spraken openlijk over hun gebreken en sterktes, successen en fouten. Dit maakt het voor de KNE mogelijk om na het 13e Congres nog meer succes te boeken en ‘de vonk te zijn die duisternis in licht zal veranderen’ zoals de slogan van hun congres luidt. 

De congresactiviteiten voor de internationale afgevaardigden werden afgesloten met een toespraak van de algemeen secretaris van het Centraal Comité van de KKE, Dimitris Koutsoumpas. Deze zeer inspirerende toespraak ging over vele aspecten van de klassenstrijd in Griekenland, met een extra accent op de parlementsverkiezingen die dit jaar worden gehouden en de strijd van de KKE tegen de opportunistische krachten van SYRIZA en de huidige regeringspartij Nieuwe Democratie. 

De KNE zal een essentiële rol spelen bij het kanaliseren van de woede van de jongeren die gedesillusioneerd zijn over het kapitalistische systeem. De situatie in Griekenland is er een van steeds scherpere tegenstellingen. De jeugd verliest steeds meer het vertrouwen in de opportunistische krachten om de problemen van hun leven op te lossen. De conclusies die worden getrokken zijn de vrucht van de discussies tijdens het 13e Congres en zullen de KNE beter voorbereiden op de uitdagingen van de komende tijd. Voor ons, de communisten in Nederland, was het een genoegen en een eer om deel uit te maken van het 13e Congres. Wij hebben belangrijke lessen getrokken uit de strijd van de communisten in Griekenland die werden gepresenteerd in de stellingen van het Congres. Wij zullen deze gebruiken om ons werk te inspireren, om onze jongeren te organiseren en om te leren te blijven strijden voor een communistische samenleving, welke uitdaging ons ook te wachten staat.

Begroeting CJB bij op het 13e Congres van de KNE

Beste kameraden,

De Communistische Jeugdbeweging Nederland (CJB) wenst het 13e Congres van de KNE, dat van 10 tot 12 februari in Athene zal plaatsvinden, veel succes toe en brengt hartelijke en kameraadschappelijke groeten van de communisten in Nederland.

Jullie congres vindt plaats in een uiterst belangrijke periode voor de jonge communisten van Europa en wereldwijd. In een post-pandemische wereld, met groeiende tegenstellingen van het kapitalistische systeem, zal het optreden van de communistische jongeren van extreem belang zijn. De huidige ontwikkelingen vragen om een klassengerichte, marxistisch-leninistische jongerenbeweging zoals de KNE, om de werkende jongeren te organiseren. 

De problemen van de jeugd, zoals werkloosheid, lage lonen, studieschulden, woonproblemen enz. zijn in veel landen van Europa aanwezig. Deze problemen worden rechtstreeks veroorzaakt door het uitbuitende kapitalistische systeem en kunnen niet door dit systeem worden opgelost. De strijd van de communistische jongerenorganisaties is essentieel om hoop te geven aan de arbeidersklasse die steeds meer gedesillusioneerd raakt over het kapitalistische systeem. Zij verlangen naar een alternatief en het is onze taak dat aan hen te presenteren. 

Op internationaal niveau ervaren we de verrotting van het imperialistische systeem. De huidige oorlog in Oekraïne is een uiting van het meest verachtelijke aspect van dit systeem. De arbeidersklasse hoeft alleen maar onder deze oorlog te lijden. Niet alleen in Rusland en Oekraïne, maar ook in de rest van de wereld. De rol van de KKE en de KNE in de internationale communistische beweging is exemplarisch geweest voor de analyse van de huidige inter-imperialistische tegenstellingen in de wereld. 

In Nederland en in Griekenland zien we de verscherping van de crisis van het kapitalisme. Ook al opereren we in verschillende omstandigheden, we kunnen veel leren van de manier waarop elk van onze organisaties ingrijpt in de strijd van de jongeren in onze landen. Deze uitwisseling van kennis in het kader van het proletarisch internationalisme is zeer nuttig voor de arbeidersklassen van de respectieve landen. Ook de belangrijke inspanningen van de KNE voor de internationale samenwerking van communistische jongerenorganisaties, onder andere met de internationale activiteiten die in het kader van het jaarlijkse festival van KNE-Odigitis worden gehouden, zijn vermeldenswaardig.

De groei van onze beide bewegingen zal de jeugd hoop geven. De strijd van de communist van de wereld moet de vlam ontsteken die ‘de duisternis in het licht zal veranderen’ zoals de slogan van jullie congres luidt.  De enige manier om de huidige problemen van de wereld op te lossen is door te breken met het kapitalistische systeem en het socialisme-communisme op te bouwen. Dat is de enige manier om voor de volgende generaties een toekomst op te bouwen die niet gebaseerd is op de uitbuiting van de mens door de mens, maar op solidariteit en vrede.