Internationaal Bureau

Van 17 tot 21 augustus bracht een delegatie van de CJB een bezoek aan het zomerkamp van onze zusterorganisatie, de CJC. Aan het kamp namen zo’n 200 communistische jongeren uit heel Spanje deel. De CJB maakte onderdeel uit van de internationale delegatie die verder bestond uit jonge communisten uit Italië (FGC), Frankrijk (UJC), Griekenland (KNE), Cyprus (EDON) en de Westerse Sahara (UJSARIO).

Het kamp werd gehouden ten noorden van Madrid, in de heuvels van Miraflores de la Sierra, een prachtige locatie midden in de natuur om het volle programma te faciliteren. Er werd naast serieuze activiteiten ook voldoende tijd uitgetrokken om samen te sporten, de heuvels in te trekken en te genieten van een optreden door Spaanse kameraden. Overal op het kamp wapperden de rode vlaggen.

Tijdens het kamp werden verschillende lezingen en discussie gehouden o.a. omtrent het optreden van communisten in de vakbeweging, de opkomst van nieuwe vormen van uitbuiting onder het mom van flexibilisering en de theoretische en praktische uitdagingen waar jonge communisten voor staan in hun interventie in de arbeidersbeweging. Ook werd er een zeer uitgebreide lezing gegeven over de geschiedenis van de Spaanse arbeidersbeweging. Opvallend was het hoge niveau van de vele jonge kameraden die na het eindigen van elke lezing met scherpe vragen kwamen.

Uitwisselingen van ervaringen voor jonge communisten

Het kamp bood uitgebreid de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen onder jonge communisten. Hoe organiseer je bijvoorbeeld een studentenstaking? Of hoe ga je om met de wildgroei aan flexibele contracten op de arbeidsmarkt wanneer je arbeiders wilt organiseren? Veel jonge kameraden droegen bij aan het delen van hun eigen praktijkervaring en de lessen die zij daaruit trekken. Theorie werd daarbij gekoppeld aan de praktijk. Hoe brengen we de noodzaak van het socialisme aan de arbeidersklasse? Hoe bestrijden we reformisme en opportunisme in de arbeidersbeweging? Door enkele dagen intensief deze ervaringen te bespreken gingen veel jonge communisten, waaronder de delegatie van de CJB, sterker en strijdbaarder weg van het kamp.

Belang van internationale solidariteit

Op de laatste dag van het kamp werd de internationale ronde tafel gehouden waarbij kameraden uit verschillende landen hun bijdrage deden over de ervaringen en de situatie in hun eigen land. De CJB deed hierbij ook een bijdrage die we binnenkort zullen publiceren op Voorwaarts. Naar voren kwam het belang van het begrijpen van de situatie in elkaars land, waarbij verschillen en overeenkomsten naast elkaar werden gezet. Het begrip dat onze strijd dezelfde is bracht iedereen samen en toonde het belang aan van internationale solidariteit.

Ook was er een lezing van de UJSARIO over de onafhankelijkheidsstrijd in de Westerse Sahara. Sinds het eindigen van het staakt-het-vuren in 2020 wordt het gebied weer geteisterd door oorlog met Marokko. De rol van het imperialisme hierin, waaronder ook Nederlandse monopolies, werd door de UJSARIO blootgelegd.

Het kamp werd afgesloten met het zingen van het lied “Joven Guardia”, het lied van de jonge Spaanse communisten. Bij het zingen van dit lied viel vooral het enthousiasme op van de jonge communisten, die zich bewust zijn van hun taak om het kapitalisme dat jongeren geen toekomst biedt omver te werpen en voor een nieuwe wereld te vechten zonder uitbuiting, oorlog en armoede – het socialisme-communisme.