Partijbestuur NCPN

De directie laat het op een staking aankomen omdat het belang van de aandeelhouders gaat boven dat van het personeel en het reizend publiek

NCPN en CJB zijn solidair met de actie van de werkers van NS om betere arbeidsvoorwaarden en dienstverlening af te dwingen.

De actie toont de kracht van de vakbeweging als de behoefte aan betere werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden van de leden in concrete eisen en plannen tot actie worden omgezet. De massale respons bij het personeel op de actie toont dit aan en is een waarschuwing aan directie en politiek dat hun bezuinigingsbeleid niet langer gepikt wordt! Het is een aanmoediging voor werkers in andere bedrijfstakken om vergelijkbaar beleid aan te pakken.

De stakingseisen betreffen zaken die voor werkers in heel Nederland gelden! Eisen die niet alleen betrekking hebben op een menswaardig bestaan van de werkers: voldoende loon door automatische prijscompensatie, vermindering werkdruk door aangepaste roosters en tijden, na een werkzaam leven op tijd kunnen stoppen met werken met een fatsoenlijk pensioen, gelijk loon voor gelijk werk dus geen lagere lonen voor jongeren. Maar gaan ook over de kwaliteit van de publieke dienstverlening. Net als in het onderwijs en in de zorg zijn normale arbeidsomstandigheden een voorwaarde voor een goede dienstverlening!

In deze solidariteitsverklaring roepen we daarom alle reizigers en reizigersorganisaties op zich eveneens solidair te verklaren met de staking en de eisen die daarin gesteld worden. De estafette-aanpak van de staking toont de wens van de actievoerders om de reizigers zo weinig mogelijk te treffen en legt de verantwoordelijkheid volledig bij de directie van de NS. Dat die directie het alweer op een staking laat aankomen toont dat zij allang niet meer het publiek belang voor ogen heeft maar net als alle directies alleen kijken naar de winst voor de aandeelhouders.

De NCPN strijdt voor een socialistische maatschappij waar de werkers de macht hebben en waar de invloed van het grootkapitaal voorgoed is uitgeschakeld. Een maatschappij waar publieke voorzieningen, zoals ook het openbaar vervoer, worden uitgebouwd in plaats van afgebroken; Een maatschappij die op klimaatverandering een beter antwoord heeft dan onbetaalbare parkeerkosten en minder treinen en bussen; Een maatschappij waarin de inzet en betrokkenheid van de werkers bevrijd is van concurrentie en eenzijdige economisch bedrijfsbelangen, en zij het publieke belang voorop kunnen stellen ; Een maatschappij gebaseerd op eenheid en zelfrespect van de arbeidersklasse.