Redactie

Na twee jaar covid-pandemie hield de CJB van 16 t/m 18 september haar zomerkamp, op een mooie locatie in Brabant midden in de natuur. Leden en sympathisanten van de CJB kwamen vanuit alle windstreken naar het zuiden van ons land om zich een weekend onder te dompelen in de theorie en praktijk van het marxisme-leninisme. De inhoud van het kamp werd gevuld door scholingen over verschillende actuele thema’s, een politiek café met als gast de communistische ‘veteraan’ en lid van het Partijbestuur (PB) van de NCPN Job Pruijser en bijdragen van internationale gasten over de strijd van jongeren in hun landen. Maar er was ook tijd voor veel gezelligheid. Er werd inspiratie en motivatie opgedaan om door te gaan met onze strijd.

Ondanks het regenachtige weer was er genoeg zon voor wandelingen door het nabijgelegen bos en voor voetbalwedstrijden. De kookploeg zorgde elke dag voor voedzame maaltijden en er was ook een stand waar mensen marxistische boeken konden kopen. In de avond werden socialistische liederen van over de hele wereld gezongen, zoals De Internationale en Bella Ciao.

De internationaal secretaris van het PB van de NCPN, Kevin, gaf een scholing over onder andere de houding van communisten tegenover de toenemende interimperialistische tegenstellingen in de wereld en de imperialistische oorlog. Het ging hier over de leninistische definitie van het imperialisme, evenals misvattingen over en verdraaiingen van sociaaldemocraten en opportunisten van de definitie van het imperialisme. De invasie van Rusland in Oekraïne werd aangekaart samen met de rol van de Verenigde Staten, NAVO en EU, en in dit conflict. Ook werden de spanningen tussen de Verenigde Staten en China besproken.

Berend, lid van het Algemeen Bestuur van de CJB en verantwoordelijke voor de Commissie Studentenwerk, gaf een scholing over de studentenstrijd. We behandelden de bezettingen in 1968 en 1969, van het Maagdenhuis maar ook van de Universiteit Tilburg, die voor de gelegenheid werd omgedoopt tot de ‘Karl Marx Universiteit’. We volgden de geschiedenis tot vandaag de dag, waar de NietMijnSchuld-campagne studenten uit het hele land samenbrengt, en waar de CJB actief aan meedoet. De herinvoering van de basisbeurs is een groot succes, maar er moet nog veel gebeuren, zoals een hogere basisbeurs, compensatie voor de schuldengeneratie met als einddoel gratis onderwijs voor iedereen. Er werd ingegaan op hoe we als CJB kunnen bijdragen aan het versterken van de studentenbeweging.

De CJB had ook het genoegen om internationale gasten van de Socialistische Duitse Arbeidersjeugd (SDAJ) en Communistische Jeugd van Griekenland (KNE) te mogen ontvangen. Zij vertelden over de studentenstrijd in Duitsland en Griekenland. Hier werd stilgestaan bij het verleden, heden en toekomst van de studentenstrijd. Veel inspirerende voorbeelden van strijd op onderwijsinstellingen werden gedeeld waarmee de leninistische strategie van organisatie werd gedeeld.

Dit jaar is het honderd jaar sinds de oprichting van de Sovjet-Unie. Op het zomerkamp werd door Aris, politiek secretaris van het PB van de NCPN, aandacht besteed aan de opbouw van het socialisme in de Sovjet-Unie. Hoe verliep dit tijdens de burgeroorlog en vroege invasie van de Sovjet-Rusland? Wat was de Nieuwe Economische Politiek, collectivisatie en industrialisatie? Wat veranderde er na het 20e congres van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie en hoe droegen de daaropvolgende ontwikkelingen bij aan de contrarevolutie en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie? Lessen uit al deze ervaringen werden op een begrijpelijke manier overgebracht aan de deelnemers en werd ingegaan op uiteenlopende vragen die deelnemers hadden over de socialistische opbouw in de Sovjet-Unie.

Het politiek café tijdens het Zomerkamp stond in teken van de geschiedenis van de NCPN, die 30 jaar geleden is opgericht. Hiervoor werd Job Pruijser, lid van het PB van de NCPN, uitgenodigd. Hij vertelde over hoe hij als jonge jongen in de jaren ’60 lid is geworden van de Communistische Partij van Nederland (CPN), maar ook hoe de CPN de marxistisch-leninistische beginselen losliet en de CPN uiteindelijk werd ontbonden. Job ging in op de oprichting van de NCPN en de vele moeilijkheden in de eerste decennia van de partijopbouw werden gedeeld. Maar er werd ook hoopvol gesproken over de recente versterking van de partij en over het belang van de besluiten van het 7e Partijcongres om een sterke communistische partij op te bouwen.

Door de ledengroei van de afgelopen jaren was het voor het eerst dat de CJB op deze schaal een kamp organiseerde. Het goede verloop en het enthousiasme van de deelnemers laat zien dat onze beweging niet alleen in aantallen maar ook organisatorisch en ideologisch grote stappen maakt. Al met al was het daarom een prachtig weekend, die veel motivatie en inspiratie meegaf voor leden om weer het gevecht aan te gaan op hun onderwijsinstellingen, hun werkplaatsen en in de sociale beweging. Het communisme is actueel en noodzakelijk en met alle opgedane kennis gaan we de strijd voor het socialisme-communisme doorzetten, want we hebben niets dan onze ketenen te verliezen en een wereld te winnen!