DEMONSTRATIE, ZATERDAG 2 APRIL. 14 UUR – DEN HAAG
Tegenover de Oekraïense ambassade – Zeestraat 78

Nee tegen het associatieverdrag!
Stop de agressieve uitbreiding door EU, VS en NAVO!
Stop fascisme in Oekraïne!
Solidariteit met de Oekraïense arbeidersklasse en vervolgde communisten!

Woensdag 6 april vind in Nederland een referendum plaats over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Met dit verdrag sturen krachten van de EU, VS en NAVO aan op een verdere confrontatie. Nederlandse communisten wijzen deze ontwikkeling ten strengste af! De oorlogshitsers in Den Haag, Brussel en Washington dienen gestopt te worden!

De inlijving van Oekraïne bij het westen gaat gepaard met een kapitalistische hervormings- en bezuinigingsagenda, die het levenspeil van de Oekraïense bevolking verder uitholt. Dit staat in schril contrast met de socialistische geschiedenis van het land. Daarom trachten de oligarchen in Kiev – gesteund door gewapende fascistische stoottroepen – iedere herinnering aan het socialisme en de Sovjet-Unie uit het straatbeeld te verwijderen. Maar bovenal hebben zij een verbod uitgevaardigd op communistische organisaties!

De CJB & NCPN kunnen niet lijdzaam toekijken hoe de krachten van de arbeidersbeweging in Oekraïne door imperialistische wedijver en oorlogsgeweld teruggedrongen worden. Wij staan aan de zijde van de Oekraïense communisten en arbeiders, in hun verzet tegen de aanvallen op de democratische rechten en sociale verworvenheden.

De Europese Unie is een imperialistisch kapitalistisch project. De belangen van de werkende bevolking in Europa staan totaal niet voorop. Integendeel, de belangen van de grote ondernemingen zijn leidend, vrijheid voor het kapitaal, vrijheid om de werkende klasse uit te buiten. Ook bij de uitbreiding van de EU spelen nóch de belangen van de bevolking in de EU, nóch die in de toetredende landen, een rol. Ook dan zijn de belangen van de grote ondernemingen leidend. Uitbreiding van de EU door economische en politieke integratie van Oekraïne heeft tot doel om markten te veroveren op Rusland. De Oekraïense oligarchen worden niet afgezet, ze krijgen enkel een nieuwe leider, het Europese kapitaal.

DE CJB & NCPN ROEPEN OP IN HET REF ERENDUM VAN 6 A PRIL NEE TE ZEGGEN TEGEN HET ASSOCIATIEVERDRAG TUSSEN DE EU EN OEKRAÏNE.

 

Vind hier onze uitgebreide verklaring over het Associatieverdrag

Vind hier ons verspreidbare/uitprintbare pamflet over het Associatieverdrag

 

Nee tegen het associatieverdrag! Stop de agressieve uitbreiding door EU-VS-NAVO! Stop fascisme in Oekraïne! Solidariteit met de Oekraïense arbeidersklasse en vervolgde communisten!

Nee tegen het associatieverdrag! Stop de agressieve uitbreiding door EU-VS-NAVO! Stop fascisme in Oekraïne! Solidariteit met de Oekraïense arbeidersklasse en vervolgde communisten!