De communistische partijen van Nederland (NCPN), België (PVDA), Duitsland (DKP) en Luxemburg (KPL) komen het weekend van 28 februari voor de 10e keer in conferentie bij elkaar. De Vierlandenconferentie is dit keer in Groningen en zal, net als vorig jaar in Duitsland, voorafgegaan worden door een gezamenlijke demonstratie van de vier partijen.

demo_aken2014

De demonstratie in Aken, 2014.

De eerste conferentie werd in 2006 georganiseerd op initiatief van de NCPN. De vier partijen kwamen toen bij elkaar op het thema ‘de Lissabon-agenda’, de naam waaronder een groot deel van het kapitalistische bezuinigings- en hervormingsbeleid over de Europese volkeren wordt uitgerold.¹

Vorig jaar stond de conferentie in het teken van de 100e herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Voor het eerst werd de conferentie voorafgegaan door een gezamenlijke demonstratie. In het Duitse Aken liepen honderden mee met rode vlaggen achter de leus: Tegen imperialistische oorlog! De vier partijen signaleerden de gelijkenissen van de toestand vandaag met die ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Agressieve concurrentie om invloedssferen en winstbronnen vormt de kiem voor nieuwe oorlogen.

‘De Europese Unie is geen project bedoeld om de werkende mensen te dienen,’ verklaarden de vier partijen na afloop van de conferentie. ‘Door het Verdrag van Lissabon heeft zij zich als militaire mogendheid omgevormd en haar leden tot “stapsgewijze verbetering van hun militaire mogelijkheden” verplicht. De toenemende militarisering heeft niet bijgedragen aan de vrede, maar nieuwe conflicthaarden gecreëerd.’² De NAVO-agressie in Oost-Europa gaat hand in hand met het versneld uitvoeren van de Europese kapitalistische agenda, ten koste van de sociale verworvenheden van de arbeidersklasse.

Zo is de rode draad getrokken van de Lissabon-agenda naar nieuwe imperialistische oorlogen en agressie. Het thema van dit jaar is dan ook niet minder actueel en volgt onvermijdelijk op de discussie van de laatste jaren: Hoe kunnen we onder de gegeven omstandigheden in onze landen de communistische partij versterken? Daarop is vorig jaar al een begin van een antwoord gegeven: het is de hoogste tijd dat we als communisten ons gezicht laten zien!

Demonstratie:
Stop de aanvallen op de arbeidersklasse!
Strijd is de enige weg!

Afgelopen week hebben CJB’ers in Groningen al de eerste posters geplakt. Net als vorig jaar heeft de NCPN een groot aantal jonge partijgenoten (CJB’ers) opgenomen in de conferentiedelegatie. Zo wordt een jonge generatie betrokken in het herstel en groei van de communistische beweging in ons land. Steeds meer jongeren oriënteren zich op ons voor het perspectief op strijd en socialisme. Het huidige rotte systeem biedt ons geen toekomst! Het socialisme is tijdloos en noodzakelijk.

Zaterdag 28 februari
12.00 – Ossenmarkt, Groningen
(verzamelen vanaf 11.30)

Vanaf station Groningen is het ongeveer 15 minuten lopen naar de Ossenmarkt. Je kunt vanaf het station eventueel bus 2, 3, 4, 5, of 11 nemen en uitstappen op de Grote Markt. Vanaf daar is het nog een paar minuten lopen. De demonstratie duurt tot ongeveer 13.00. Na afloop van de demonstratie is het mogelijk deel te nemen aan een sociaal-historische stadswandeling door Groningen, olv Ruud Weijdeveld, auteur van Het communistisch verzet in Groningen, 1940-1945. Neem daarvoor contact op met CJB landelijk.

Wil je mee naar Groningen? Je kunt contact opnemen met de CJB landelijk om te kijken of je met CJB’ers mee kunt reizen. Vanuit verschillende plaatsen gaan we met de auto. Dat scheelt je misschien in reiskosten en reistijd.