Zaterdag 14 april vond op het Julianaplein in Den Helder de manifestatie ‘Postbrug Revived’ plaats voor behoud van het jongerencentrum De Postbrug. Over de hele middag verspreid hebben zeker 1000 mensen de manifestatie bezocht! Voor Den Helder is dit een opkomst die al jaren niet meer is voorgekomen voor een politiek maatschappelijk doel. De ondersteunende partijen, die in Den Helder als enigen opkomen voor het behoud van het jongerencentrum, waren natuurlijk ook aanwezig. D66, die wel de strijd steunt en deze parlementair ook fel in de Helderse raad behartigd, kon door overmacht niet aanwezig zijn.  De andere drie partijen en jongerenorganisaties, waaronder de NCPN en de CJB, waren wel aanwezig op de manifestatie met informatiekraampjes.

 

Jordy Klabbers

De dag begon redelijk rustig maar als de kalmte voor de storm werd het in de loop van de middag steeds drukker. Eerst waren het vooral jongeren die op het plein kwamen. Maar ook steeds meer niet-jongeren kwamen op de manifestatie af. Ook voorbijgangers die het spandoek zagen hangen van de drie aanwezige politieke partijen, konden het toch niet laten om te kijken naar de diverse muziek optredens van lokale bandjes en de informatiekraampjes.

Bij het kraampje van de NCPN en CJB was er zoals altijd volop discussie over filosofische en maatschappelijke onderwerpen. Vooral jongeren kwamen naar de communisten toe met vragen over het socialisme en de Communistische Partij. Over het algemeen werd er met grote interesse naar de informatie gekeken die beschikbaar was, zoals de partijkrant van de NCPN “MANIFEST” en de marxistische boeken van o.a. Marx, Engels en Lenin. Ook symbolen zoals een vlag van Che Guevara en een poster van Hannie Schaft, trokken veel linkse jongeren aan. Enkelen hebben zich ook bij de kraam aangemeld voor de jongerenorganisatie van de NCPN, de CJB.

Kameraad Jordy Klabbers sprak namens de NCPN en CJB in Den Helder om nogmaals steun te betuigen aan de strijd voor behoud van jongerenvoorzieningen. Ook maakte Klabbers de verwijzing naar het landelijke verschijnsel van neoliberale afbraakpolitiek van sociale voorzieningen. De communisten zijn al sinds vorig jaar zeer betrokken bij het actiecomité en waren ook de eerste politieke organisaties die de strijd steunden. De andere sprekers waren Elske Dekker namens SP/ROOD en Gerard Hoekmeijer van Groenlinks. Ook sprak wethoudster Linda Roos Smit (VVD) om het standpunt van de gemeente uit te leggen. Dit hield weinig bevredigends in voor de Helderse jongeren, aldus de NCPN, Groenlinks en de SP.

“De bevolking wordt al jarenlang geteisterd door het afbraakbeleid van het neoliberalisme. Maar vooral in Den Helder, waar het gemeentebestuur berucht is voor haar bestuurlijke onkunde, wordt de bevolking driedubbel gepakt. Er is zowat niks over voor de jongeren in Den Helder. Eén uitgaansstraat is er in deze gemeente. Ik vraag mij af waar het Helderse college het lef vandaan haalt om het weinige dat wij nog hebben ook af te pakken! Wij hebben recht op onze voorzieningen, wij hebben recht op onze Postbrug. Jongeren van Den Helder, sta dan op voor je recht!” – Jordy Klabbers (NCPN en CJB)

“Aan de aantallen die op zaterdag 14 April aanwezig waren en alle positieve reacties (zie ook handtekeningen actie) is het meer als duidelijk. Het belang van een cultureel centrum voor jongeren in Den Helder is meer als nodig. Maar ook het samenwerkingsverband van deze dag was wonderbaarlijk. Tijdens de afbouw bleven er diverse mensen rondhangen en begonnen vanuit het niets te helpen met de afbouw van het podium, luchttoestellen et cetera! Dit was meer als indrukwekkend en voor zowel Barry (oprichter) als mijzelf een zeer dankbaar geheel. De politieke partijen en daarbij absoluut niet te vergeten de NCPN & CJB waren een zeer dankbare aanwinst op de manifestatie voor zowel de vele handtekeningen, leden maar ook natuurlijk om hun fantastische inzet voor het behoud jongerenwerk in Den Helder.”  – Fabian Kuiper (CJB) één van de oprichters van het actiecomité en lid van de algemene coördinatie SvdF.

De dag werd afgesloten met een bekende muziekgroep, De Jeugd van Tegenwoordig. De manifestatie was werkelijk een dag in de geest van het jongerencentrum De Postbrug. Een mogelijkheid tot culturele verrijking voor de jongeren in Den Helder en een plek voor sociale contacten, daar zijn voorzieningen zoals de Postbrug nou precies voor. En hoognodig ook, vooral in gemeentes zover buiten de Randstad, waar al zoweinig is!

Stop het neoliberale afbraakbeleid van sociale voorzieningen!
de NCPN en CJB zeggen: behoud de Postbrug!