Werkgroep Antiracisme-Antifascisme CJB

21 Maart is de internationale dag tegen racisme en discriminatie, en ook afgelopen jaar waren er vele gebeurtenissen die lieten zien dat racisme een groot probleem is in Nederland. Wij accepteren dat niet langer!

Veel ouders die slachtoffer werden van het toeslagenschandaal waren etnisch geprofileerd

Waarbij een “niet-Nederlandse nationaliteit” als fraude-indicator werd gebruikt. Sommigen doen dit af als een tijdelijk falen of individuele fouten van ambtenaren. Maar dit schandaal is het resultaat van een bewust beleid dat de afgelopen jaren door verschillende regeringen is gevoerd, gericht op de afbraak van sociale rechten en het onder druk zetten en criminaliseren van mensen die van de sociale zekerheid afhankelijk zijn. Racisme is hierbij geen bijzaak, maar cruciaal onderdeel van de onderdrukking van de werkende klasse.

De coronapandemie die Nederland in zijn greep houdt raakt mensen met migratieachtergrond extra hard

Zij zijn oververtegenwoordigd in de beroepen die juist nu keihard moeten doorwerken in transport, logistiek en voedselproductie, waar ze vaak door uitzendbureaus op mensonterende wijze worden gehuisvest en uitgebuit. De werkloosheid onder Nederlanders met een niet-westerse achtergrond was al drie keer zo hoog dan die van witte Nederlanders. Door de economische crisis raken zij ook nog eens sneller hun baan kwijt. Ook dit structurele racisme op de arbeidsmarkt is geen tijdelijk fenomeen, maar kern van de verdeel en heers politiek waarmee de Nederlandse heersende klasse rijk en machtig blijft.

Kapitalisme = racisme

Racisme is dus essentieel voor de politieke elite en hun vriendjes in de bestuurlijke posities van de verschillende multinationals. Racisme is essentieel voor de enorme winsten van een uitbuitend en barbaars systeem.

In 2020 ontstond er met Black Lives Matter een enorme protestgolf ook in Nederland. Dat zelfs de minister-president nu probeert antiracisten naar de mond te praten is een gevolg van de collectieve kracht van de bevolking. Maar wij eisen echte oplossingen, geen zoete praat die binnen de kortste keren weer wordt ingeruild voor racistisch beleid. Wij eisen oplossingen die verder gaan dan een gelijk recht op uitbuiting door het grootkapitaal voor iedereen.

Eenheid van alle werkers tegen racisme en fascisme – voor socialisme!

De strijd voor gelijkwaardigheid is ook internationaal. Klassenbewuste werkers, werklozen, gepensioneerden, studenten en scholieren zetten zich wereldwijd in voor een wereld zonder onderdrukking. De strijd tegen racisme kan niet individueel gevoerd worden, collectieve strijd is noodzakelijk.

Een collectieve vuist tegen racisme naar onze politici toe is nodig om ze tot actie te dwingen.  Geen regering doet iets positiefs voor de bevolking zonder de druk die de arbeidersklasse de politiek oplegt.

Om effectief op te treden tegen racisme moeten we eensgezind vechten tegen het systeem dat racisme gebruikt om mensen te verdelen. Tegen het kapitalistisch systeem dat ontheemd en ontwricht. We strijden daarom niet alleen tegen racisme maar vooral ook voor het socialisme, waarin de werkende mensen de macht  hebben, ongeacht hun afkomst, kleur of religie.

  • Eenheid van alle werkers tegen racisme en elke vorm van discriminatie!
  • Kapitalisme is de oorzaak. Racisme is het gevolg. Socialisme is de oplossing!
  • Racisme lost onze zorgproblemen, baanonzekerheid en woningnood niet op!
  • Racisme maakt de arbeidersklasse zwakker. Een aanval op een deel van de arbeidersklasse is een aanval op de hele arbeidersklasse!

Wil je onze flyer in PDF om te printen?