Verklaring NCPN en CJB

Ongeveer 13.000 vluchtelingen en migranten, waaronder duizenden kinderen, zitten nog steeds op straat na de brand die dinsdagavond het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos verwoeste. Ze zijn aan hun lot overgelaten zonder onderdak, vaak zonder eten en drinken, en zonder sanitair.

De ramp zat er aan te komen. Het kamp is bedoeld voor maar 3000 mensen en aan alle benodigde voorzieningen is een tekort. De vluchtelingen leven er in zeer onveilige en onhygiënische omstandigheden.

De EU draagt grote verantwoordelijkheid voor deze humanitaire ramp, die een rechtstreeks gevolg is van haar onmenselijke vluchtelingenbeleid. Dat beleid wordt voornamelijk vormgegeven door de Dublinverordering en door de deal van de EU met Turkije, en het komt erop neer dat vluchtelingen maandenlang in kampen zoals dat van Moria worden vastgehouden om te wachten op hun papieren.

Na de ramp hebben een aantal lidstaten van de EU aangekondigd een paar honderd kinderen op te nemen. Ook de Nederlandse regering wil er honderd opnemen, maar daar tegenover staat dat volgend jaar honderd vluchtelingen minder worden opgenomen. Pure hypocrisie en geen enkele werkelijke oplossing dus. De EU heeft bovendien aangekondigd een nieuw inhumaan kamp te bouwen op dezelfde plek om dit onmenselijke vluchtelingenbeleid voort te zetten.

Ook de vluchtelingen op Lesbos protesteren voor werkelijke oplossingen en tegen het creëren van een nieuw onmenselijke kamp, maar krijgen geen gehoor. De Griekse regering heeft de ME naar het eiland gestuurd.

Vluchtelingen en migranten, zoals die in Moria, zijn slachtoffers van imperialistische oorlogen en interventies die in een reeks landen van Azië en Afrika plaatsvinden; en van de armoede, honger en uitzichtloosheid als gevolg van de hevige uitbuiting in het herkomstland door de binnenlandse bourgeoisie maar zeker ook door de roofzuchtige internationale monopolies. Juist daarom hebben de Nederlandse werkende klasse en de vluchtelingen dezelfde belangen in de strijd voor de afschaffing van de kapitalistische uitbuiting, die de onderliggende oorzaak is van zowel de ellende die vluchtelingen doormaken, als de sociale afbraak, werkloosheid en andere problemen van de werkende klasse in Nederland. Om die reden benadrukken wij, tegenover de racistische haat tegen vluchtelingen van vooral – maar niet uitsluitend – extreemrechtse partijen zoals FvD en PVV, juist het belang van internationale solidariteit!

De EU en de Nederlandse regering moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Wij eisen:

  • Menswaardige opvang van arriverende vluchtelingen en migranten met adequate voorzieningen, waaronder medische voorzieningen die zeker i.v.m. de corona-uitbraak van groot belang zijn.
  • Bijzondere zorg voor kinderen die alleen reizen en gezinnen met kleine kinderen.
  • Weg met alle onmenselijke kampen aan de grenzen van de EU (ook wel ‘hotspots’) zoals Moria. Weg met detentiecentra voor vluchtelingen in Nederland en elders in de EU.
  • Afschaffing van de Dublinverordening. Vluchtelingen en migranten snel laten vervoeren naar hun land van bestemming.
  • Opening van Europese grenzen voor vluchtelingen. Stop met deportaties van vluchtelingen.
  • Stop deelname van Nederlandse strijdkrachten aan imperialistische oorlogen en interventies!
  • Stop de kapitalistische uitbuiting van mensen wereldwijd door het kapitaal!

Hoog de internationale solidariteit!

Partijbestuur NCPN

Algemeen Bestuur CJB