Commissie Internationaal

De ondertekenende Communistische Jongeren Organisaties verklaren na de 16e Bijeenkomst van Europese Communistische Jongeren Organisaties (MECYO), welke gehouden werd in Belgrado van 25 tot en met 27 november 2022, als slogan van onze bijeenkomst in deze cruciale tijden: “HOOP LIGT IN DE STRIJD VAN HET VOLK – Tegen kapitalistische uitbuiting en imperialistische oorlogen – VOOR SOCIALISME!”

We bedanken de Jonge Communistische Liga van Joegoslavië (SKOJ) hartelijk voor het organiseren van de 16e MECYO. We staan stil bij het 30 jarig bestaan van SKOJ in 2022, welke verder momentum geeft aan de communistische jeugdbeweging in Servië en Oost-Europa.

De jonge communisten dragen een sterke boodschap uit voor vrede en tegen imperialistische oorlogen!

Servië en het gebied van voormalig Joegoslavië waren het slachtoffer van het Euro-Atlantisch imperialisme en zijn aangetast door de militaire interventies van de VS-NAVO-EU die de federale republiek Joegoslavië in 1999 bombardeerden, waarbij ze gebruik maakten van conflicten tussen etnische groepen als voorwendsel. Deze hadden ze in de jaren daarvoor al flink aangewakkerd. Hierna bezette de NAVO Kosovo en Metohija en maakte er protectoraten van met de grootste VS basis in Europa, Bondsteel, om een steunpunt te creëren in een regio die al een belangrijke bron van winst vormde voor de imperialisten uit de VS en de EU.

Na onze bijeenkomst in Belgrado, Servië, wiens bevolking bloedde voor de imperialistische oorlog van de VS – NAVO – EU, sturen we een boodschap van solidariteit en steun voor alle mensen die lijden onder kapitalistische barbaarsheid en imperialistische oorlogen.

Vooral spreken we onze solidariteit uit met de Oekraïense en Russische bevolking, die decennia lang in broederschap en kameraadschap samenleefden en socialisme opbouwden. Vandaag zijn deze mensen in Oekraïne het slachtoffer geworden van de competitie tussen de bourgeois klassen, welke fascistische, nationalistische en reactionaire ideeën en krachten gebruiken om de mensen tegen elkaar op te zetten en zo steun voor de bourgeois klasse in hun eigen land op te bouwen. Wederom zien we de pijnlijke consequenties van het omverwerpen van het socialisme in de Sovjet-Unie en andere landen en de restauratie van het kapitalisme, waarmee klassenuitbuiting teruggekeerd is en de rechten, dromen en ambities van de jeugd ondermijnd worden.

Vandaag de dag is het gevaar van een meer algemene oorlogsconfrontatie zichtbaarder dan ooit. Nieuwe hotspots van spanning en competitie worden toegevoegd aan de impasse van botsende belangen tussen en binnenin de Euro-Atlantische (VS-NAVO-EU) en opkomende Euro-Aziatische centra. Het gevaar van verdere escalatie van de conflicten tussen de imperialisten wordt duidelijk door de toenames in militaire uitgaven en nieuwe golven van mobilisering van hen die verplicht zijn om in militaire dienst te treden in de landen die direct betrokken zijn bij het conflict. Er zijn ook steeds sterkere rekruteringscampagnes in de andere landen die niet direct betrokken zijn bij het conflict. De overwinning van elke imperialist zal alleen maar meer lijden brengen en het verder aanschroeven van de uitbuiting van de volkeren van Europa en de hele wereld.

We roepen de bevolking van onze landen op om geen kant te kiezen voor welke nationale bourgeoisie dan ook, om hun strijd tegen de uitbuiters te keren en om een onafhankelijke strijd tegen het kapitalisme en zijn oorlogen te voeren. We roepen de bevolking van onze landen op om te vechten voor vrede en tegen oorlog, voor een direct staakt-het-vuren en voor het einde van economische sancties, voor het sluiten van militaire basissen, voor het uitzetten van alle buitenlandse militaire krachten, voor de terugkeer van militaire eenheden buiten de eigen grenzen, voor het versterken van de strijd voor de uittreding van onze landen uit alle imperialistische plannen en verbonden.

Het antwoord is de gezamenlijke strijd van de volkeren van de wereld tegen de oorzaken die oorlog, armoede en vluchtelingen voortbrengen!

Vandaag de dag biedt de jeugd van Europa steeds grotere moeilijkheden het hoofd in haar inspanningen om volledig en goed onderwezen te worden, om te werken met rechten, en om te leven op de basis van de huidige mogelijkheden vormgegeven door de voortgang van de wetenschap en de technologie, oftewel door de ontwikkeling van de productieve krachten in het geheel.

Deze moeilijkheden worden benadrukt door hoge prijzen, de snelstijgende prijzen voor de basale consumentenproducten, en de energiearmoede. Dit is allemaal het resultaat van het anti-bevolkings beleid van de EU en de bourgeois overheden van alle kleuren – conservatief, extreem-rechts, liberaal, en sociaal-democratisch – ten gunste van het kapitaal om nieuwe velden van kapitalistische winstgevendheid te creëren. Dit demonstreert de nauwe bewegingsvrijheid welke de verschillende overheden hebben in het kapitalisme. Een van de voorbeelden is de “Europese Groene Deal,” welke een van de belangrijkste agenda’s van de Europese monopolies is en welke niets te maken heeft met milieubescherming. Op hetzelfde moment wordt ons perspectief afgepakt door het systematisch kapot maken van onze levensstandaard terwijl global warming onze planeet blijft vernietigen. Dit kan alleen tegen gegaan worden door het ontwikkelen van het socialisme.

Een toenemend aantal jonge werkers voelt dat het systeem waarin ze leven niet tegemoet komt aan hun noden. In het tijdperk van de zogenaamde “4de industriële revolutie” wordt het verschil tussen het huidige potentieel van de mensheid en de daadwerkelijke omstandigheden waarin zij die de samenleving bouwen leven steeds duidelijker.

Communistische Jongeren Organisaties roepen jonge mensen op om te strijden tegen NAVO en de EU; tegen elk imperialistisch verbond en hun imperialistische plannen; tegen de bourgeois overheden, hun oorlogspropaganda en anti-bevolkingsbeleid; voor de fundamentele herstructurering van de samenleving. Ze roepen de jeugd op om te strijden voor publiek en gratis onderwijs en gezondheidszorg, goedkope huisvesting van goede kwaliteit, voor werk met rechten, tegen werkloosheid en onzekerheid, alsook voor de toegankelijkheid van cultuur en sport, voor vrijetijdsbesteding van goede kwaliteit. Communisten eisen echte bescherming van het milieu tegen de barbaarsheid van kapitalistische ontwikkeling! De daadwerkelijke uitweg voor de mensen en de jeugd van onze landen is om de gerechtvaardigde woede van de jongeren om te vormen tot de georganiseerde strijd voor onze noden en rechten, tegen onze uitbuiters en de eigenaren van kapitaal, op het pad van het omverwerpen van de bourgeois macht, voor de nieuwe socialistische samenleving.

Onze toekomst is Socialisme!
Anticommunisme zal geen doorgang vinden!

We spreken ons uit tegen de laffe aanval van Nazi-fascistische groepen tegen de kantoren van het Centraal Comité van de Nieuwe Communistische Partij van Joegoslavië (NKPJ) in Belgrado, alsook tegen de provocatieve tolerantie van de staatsautoriteiten, welke geen actie ondernemen. De Servische overheid draagt een zware verantwoordelijkheid voor het aanmoedigen van fascistische criminelen door hun rehabilitatie van meer dan drieduizend Nazi collaborateurs. Dit beleid wordt ook doorgezet met steun van de EU. Wederom spreken we onze solidariteit met de NKPJ en SKOJ uit.

De Europese Unie, de bourgeois partijen en hun overheden escaleren de anticommunistische hysterie om zo het uitbuitende kapitalistische systeem te beschermen tegen de toenemende verontwaardiging van werkende mensen, tegen de woede die oploopt.

De verschillende kapitalistische instituties proberen continu om communisme en fascisme gelijk te maken door de geschiedenis te vervalsen. De EU maakt het anticommunisme tot haar officiële beleid, ondersteunt het verbieden van de activiteiten van communistische partijen, communistische symbolen en de communistische ideologie, en het vervolgen van communisten en volkskrachten die de EU bestrijden. Ondertussen voedt het extreem-rechtse partijen, fascistische groepen en Nazistische bendes zolang zij zich loyaal verklaren aan “EU waarden,” zoals anticommunisme. De resolutie welke de Europese Unie in 2019 aannam is slechts één voorbeeld. In feite schieten ze het verleden dood om de toekomst te doden. Alle bourgeois staten ondersteunen in toenemende mate de neiging naar repressie tegen de arbeidersbeweging om zo hun macht te verdedigen. Hun bourgeois democratieën of fascistische regimes zijn het gereedschap van de dictatuur van het kapitaal.

De geschiedenisboeken staan vol propaganda tegen de Sovjet-Unie en andere socialistische landen. De terechtgestelde collaborateurs van Nazi Duitsland worden gerehabiliteerd onder het motto van “het corrigeren van de uitspraken van ideologische gerechtshoven.” Het vernielen van en vandalisme tegen antifascistische en Sovjet culturele monumenten neemt toe in een aantal Europese landen, vaak samengaand met het vervangen hiervan door Nazi constructies. Terwijl deze anti-Sovjet haat zich ontvouwt in Europa, leidt de Russische overheid een hypocriete campagne waarin ze gebruik maken van Sovjet erfgoed als legitimiteitsgereedschap, terwijl ze de waardevolle bijdrage van Lenin, de grote Socialistische Oktober Revolutie en de overwinningen van de opbouw van het socialisme zwartmaken. In Oekraïne worden we geconfronteerd met de grootste tragedie op het vlak van rehabilitatie en legalisering van Nazi ideologie door de staat, aangezien communisten, progressieve mensen en de bevolking van Oekraïne de slachtoffers zijn van zulk beleid sinds 2014.

Communistische Jongeren Organisaties spreken hun solidariteit met onze kameraden Mikhail en Aleksander Kononovich uit. Zij zijn leden van de Communistische Partij van Oekraïne en de Liga van Communistische Jeugd van Oekraïne welke ontvoerd zijn door de Geheime Diensten van het reactionaire regime van Oekraïne.

Aan de andere kant manipuleren de staatsautoriteiten in Rusland de publieke opinie om Krasnov en andere collaborateurs met de Nazi’s salonfähig te maken en om de filosofie van de goedpraters van het fascisme populair te maken. Daarbovenop worden straten in Rusland op grote schaal hernoemd naar anti-Sovjet historische personen terwijl vakbondsactivisten repressie het hoofd moeten bieden, zoals bijvoorbeeld de leider van de vakbond “Courier,” de linkse activist Kirill Ukraintsev die gevangen genomen is voor zijn vakbondswerk.

Het Socialisme is degene die het fascisme verslagen heeft en de enige die het mogelijk maakt om de tegenstellingen die voortkomen uit het kapitalisme te overwinnen en de enige die de deur opent voor de opbouw van een samenleving die daadwerkelijk vrij is van alle uitbuiting. Dat is waarom – wat de mechanismes van het systeem ook mogen doen – socialisme de toekomst blijft en de enige echte uitweg voor de mensen. De toekomst kan niet verboden worden.

Het volk zal zegevieren!
De Communistische Jongeren Organisaties van Europa zetten hun inzet voor de ontwikkeling en samenwerking van onze gezamenlijke strijd voort. Want “HOOP LIGT IN DE STRIJD VAN HET VOLK – Tegen kapitalistische uitbuiting en imperialistische oorlogen – VOOR SOCIALISME!”

 

Ondertekenende partijen:

 1. Communistische Jeugd van Oostenrijk (KJÖ)
  2. Jonge Communistische Bond van Groot-Brittannië (YCL)
  3. Verenigde Democratische Jeugd Organisatie van Cyprus (EDON)
  4. Deense Communistische Jeugd Bond (DKU)
  5. Beweging van Jonge Communisten van Frankrijk (MJCF)
  6. Socialistische Duitse Arbeiders Jeugd (SDAJ)
  7. Communistische Jeugd van Griekenland (KNE)
  8. Connolly Jeugd Beweging van Ierland (CYM)
  9. Front van Communistische Jeugd van Italië (FGC)
  10. Jeugd van de Socialistische Partij van Letland
  11. Communistische Jongeren Beweging van Nederland (CJB)
  12. Revolutionaire Communistische Jeugd Bond (Bolsjevisten) van Rusland (RKSM(b))
  13. Collectieven van Jonge Communisten van Spanje (CJC)
  14. Communistische Jeugd van Catalonië (JCC)
  15. Communstisch Jeugd Verbond van Spanje (UJCE)
  16. Communistische Jeugd van Zweden (SKU)
  17. Communistische Jeugd van Turkije (TKG)