Commissie Internationaal

De 16de Bijeenkomst van Europese Communistische Jongerenorganisaties in Belgrado vond plaats op 26 en 27 november met het thema: `Hoop ligt in de strijd van het volk, tegen kapitalistisch uitbuiting en imperialistische oorlog`. In totaal namen 21 organisaties deel aan de bijeenkomst. Ook de CJB was aanwezig bij deze belangrijke internationale bijeenkomst.

Het was namelijk voor het eerst sinds 2019 dat alle organisaties fysiek bijeenkwamen. De bijeenkomst werd georganiseerd door de SKOJ, de Liga van Communistische Jeugd van Joegoslavië. De bijeenkomst vond plaats in Servië, een land dat de gevolgen van imperialistische oorlogen goed kent en tot de dag van vandaag de gevolgen van de NAVO ingrepen uit de jaren ’90 ervaart.

Op de eerste dag van de bijeenkomst deelden de aanwezige jeugdorganisaties de situatie in hun eigen land. Bijzonder waren de vele overeenkomsten in de strijd van de verschillende organisaties. Veel landen hebben te maken met hoge prijzen en inflatie, waardoor de jeugd zwaar lijdt. De strijd in de studentenbeweging wordt ook gevoerd door onze zusterorganisaties. Een mooi voorbeeld is de strijd van het Front van Communistische Jeugd (FGC, Italië) tegen de uitbuiting van middelbare scholieren, die onbetaald stage moeten lopen bij bedrijven. Drie middelbare scholieren kwam daarbij om het leven door brute uitbuiting en slechte werkomstandigheden. De FGC heeft daartegen het politiek initiatief genomen om acties te organiseren. Ze hebben honderden scholen bezet en zeker 200.000 studenten op de been gekregen in landelijke demonstraties.

Een andere overeenkomst was het toenemend anticommunisme in de Europese landen. In Belgrado is het kantoor van de NKPJ, de moederpartij van de SKOJ, recentelijk aangevallen door neonazi organisaties. De CJB heeft daarom haar solidariteit met de SKOJ uitgesproken. Een ander land waar het anticommunisme bijzonder sterk is, is Letland, waar communistische partijen, namen en symbolen zijn verboden. In dit EU-land is ook veel repressie tegen journalisten, communisten, sociaaldemocraten en anti-NAVO protesten. Er staat een gevangenisstraf van vijf jaar voor `verheerlijking van de sovjettijd` van vijf jaar in de gevangenis. Deze omstandigheden laten zien hoe anticommunisme actief gebruikt wordt om de organisatie van communisten te belemmeren. Ook in Nederland is het anticommunisme aanwezig, gezien de uitsluiting van de CJB tijdens de intromarkt in Utrecht en de intimidatie die onze leden ervaren door de politie tijdens acties.

Uit de bijdrage van de Russische Revolutionaire Communistische Jeugd Liga (Bolsjewistisch, RKSM(B)) bleek wel hoe ook aan de zijde van de Russische Federatie anticommunisme ingezet wordt. Aan de ene kant gebruiken ze het idee van denazificatie om hun eigen imperialistische ambities goed te praten, terwijl in eigen land straten met namen die aan de Sovjet-Unie herinneren hernoemd worden, monumenten gesloopt en vakbondsleiders en communisten opgepakt.

Na de contributies vond er een mars plaats in het centrum van Belgrado. Alle gedelegeerde van de communistische jongerenorganisaties liepen samen met de militanten van de SKOJ en van de NKPJ in een strijdbare demonstratie tegen de NAVO en tegen imperialistisch oorlogen. Belgrado, een stad met littekens van de imperialistische interventies reageerde heel positief op de mars. Velen schreeuwden de anti-oorlog leuzen mee en applaudisseerden voor de toespraken van de generaal secretaris van de SKOJ en van de NKPJ na de mars.

De tweede dag bediscussieerden we een gezamenlijk verklaring. Alhoewel er verschillen tussen onze organisaties bestaan, kon er toch een interessante en productieve discussie plaatsvinden. Zo spraken we over de kenmerken van het inter-imperialistische conflict in Oekraïne, de groeiende tegenstellingen in het kapitalisme vandaag de dag, het opkomen van autoritaire en zelfs fascistische tendensen en hoe we als communistische jeugd beter samen kunnen werken.

De 16de MECYO werd afgesloten met een cultureel evenement met traditionele muziek in een cultuurcentrum in het oudste gebouw van de wijk Bežanija. De drie dagen van bijeenkomsten waren een voorbeeld van proletarisch internationalisme en solidariteit. Dit is bijzonder belangrijk in de context van de groeiende tegenstellingen in de kapitalistische wereld.

We zien hoe de tegenstellingen tussen de imperialisten de noodzaak vergroot voor een klasse georiënteerde vredesbeweging. Het is onze taak als communisten om daarbinnen allereerst de strijd te voeren tegen onze eigen burgerij. Nederland speelt een belangrijk rol voor imperialistische verbonden als de EU en NAVO. Daarom is het belangrijk dat wij, als de jeugd van Nederland, ons inzetten voor het uittreden van Nederland uit deze verbonden. We moeten echter ook begrijpen dat de wet van ongelijkmatige ontwikkeling onder het kapitalisme ervoor zorgt dat de kapitalistische piramide altijd vatbaar is voor verandering. De imperialistische centra zijn in het verleden veranderd en zullen in de toekomst ook veranderen. Daarom zijn theorieën die pleiten voor een `multipolaire` wereld, of voor het kiezen van een `mindere kwaad` slechts afleidingen van de echte strijd. Onze strijd moet tegen het imperialisme zijn.

Het is duidelijk te zien, op bijeenkomsten als MECYO, dat het een groot deel van de communistische jeugdorganisaties van Europa lukt om grote stappen vooruit maken. Steeds beter zijn ze in staat om de massa’s te bereiken, om de jeugd te organiseren en om goede analyses te maken van wat in de wereld gebeurt. Dat geeft hoop voor onze strijd. We staan er niet alleen voor in Nederland. We kunnen de jongeren die in een hopeloze wereld opgroeien namelijk laten zien dat er wél verbeteringen mogelijk zijn; dat we niet in onzekerheid en angst hoeven te leven; dat er wél een alternatief is voor het kapitalisme; en dat dat alternatief het socialisme-communisme is.