Gezamenlijke verklaring van de communistische partijen van Duitsland (DKP), Luxemburg (KPL) en Nederland (NCPN)

De catastrofale overstromingen in West-Europa hebben geleid tot het tragische verlies van erg veel mensenlevens. Ons hart gaat uit naar alle slachtoffers van de overstromingen en hun families. Duizenden gezinnen worden geconfronteerd met de vernietiging van hun huizen of ernstige schade.

We uiten onze solidariteit met alle mensen die door de overstromingen zijn geraakt. We eisen van de regeringen dat ze ervoor zorgen dat alle schade door de overstromingen volledig wordt vergoed.

De overstromingen tonen de noodzaak om overstromingspreventie te versterken. Dit wordt urgenter nu het risico op overstromingen toeneemt door klimaatverandering, die o.a. de intensiteit en kwantiteit van de neerslag in regio beïnvloedt. Alle mogelijkheden van de hedendaagse wetenschap, maatregelen om overstromingen te voorkomen en ruimtelijke ordening moeten worden aangewend om ervoor te zorgen dat zulke tragedies niet voorkomen.

 

Duitse Communistische Partij (DKP)

Communistische Partij van Luxemburg (KPL)

Nieuwe Communistische Partij van Nederland (NCPN)