Haarlem, 27 November, voor Hannie Schaft

  • Op 27 november werden kransen gelegd terwijl de regering verder ging met aanvallen op de sociale zekerheid.
  • Op 27 november werden kransen gelegd terwijl er in Irak mensen stierven aan een oorlog die niemand daar wil.
  • Op 27 november werden kransen gelegd en werd door de organisatie niks gezegd over wat de strijd van Hannie Schaft toen,
    vandaag de dag nou daadwerkelijk in zou houden.
  • Op 27 november herdacht de CJB de strijd van toen, en de strijd van nu!