De Communistische Jongeren Beweging (CJB) ondersteunt de overgebleven fractie van de NCPN in Reiderland, Oost-Groningen volledig. Dat hiermee “het laatste communistische bolwerk” verslagen zou zijn, is een verdraaiing van de feiten. De CJB herkent zich evenmin in het beeld dat de opgestapte fractieleden van de NCPN schetsen.

Wat de opgestapte fractieleden zeggen over de oude garde die aan de touwtjes zou trekken in Reiderland, stemt niet overeen met de werkelijkheid. Kritiek op de NCPN is zonder meer toegestaan; bij uitstek is de partij een democratische organisatie, maar deze kritiek moet dan wel onderbouwd worden en op een volwassen manier bediscussieerd worden. Weglopen uit de partij is allerminst constructief.

De opgestapte fractieleden beweren naar buiten toe dat jongeren nauwelijks een stem hebben in de partij. Deze opmerking slaat kant noch wal. Deze groep had zelf in het verleden plannen voor opbouw van een jongerengroep in Reiderland. Daar is in de praktijk echter nooit wat uitgekomen. De CJB vindt het merkwaardig dat deze opgestapte leden over jongeren praten, maar niet met jongeren. Jongeren spelen juist wel een belangrijke rol binnen de partij. Jong en oud vullen elkaar aan en werken op verschillende terreinen samen binnen de NCPN. Voor jong en oud is er een waardige plaats in de organisatie, in tegenstelling tot onze samenleving waar mensen op leeftijd in de meest mensonterende omstandigheden wegkwijnen in bejaardentehuizen. Oude communisten geven hun waardevolle ervaringen en kennis door, terwijl jongeren op hun beurt weer een eigentijdse bijdrage leveren en de straat opgaan om actie te voeren. Vanuit de NCPN kon een jongerenorganisatie worden opgezet, de CJB.

Zowel de NCPN als de CJB groeien met de dag. De berichtgeving van media over de scheuring in Reiderland, het laatste communistische bolwerk, of over oude grijze mannetjes heeft niets te maken met objectieve journalistiek, wel met de bedoeling om de communistische beweging als geheel als “verouderd en achterhaald” te presenteren.

De NCPN is echter een landelijke partij met afdelingen verspreid door het land. Reiderland is allerminst het enige en zeker niet het laatste communistische bolwerk; op diverse plekken worden nieuwe afdelingen opgericht, zoals bijvoorbeeld in Rotterdam.

De CJB ondersteunt de NCPN afdeling Reiderland en zal alle krachten bundelen om ook daar de partij en jongerenorganisatie verder op te bouwen. De beweging groeit met de dag, zowel hier als wereldwijd. De gevolgen van het neoliberale beleid in dit kapitalistische Europa worden met de dag zichtbaarder. Verzet onder de bevolking tegen privatiseringen wordt groter. Vooral jongeren nemen het voortouw in de strijd tegen afbraak van sociale voorzieningen en rechten, zoals in Frankrijk waar de demonstranten onder leiding van de communistische vakbond CGT een overwinning behaalde tegen de flexibilisering van de arbeidswet. Klassenstrijd vindt dagelijks plaats en is allerminst achterhaald. Zolang kapitalisme bestaat, bestaat er een communistische beweging, ook in Nederland, ook in Reiderland.