8 Maart staat vandaag symbool voor de strijd en de eisen van de feministische beweging en van de vrouwen. Vanwaar die traditie?

Fotoula Ioannidis

We hebben die traditie van de internationale vrouwendag aan Clara Zetkin te danken. Het was op 8 maart 1910 dat ze haar voorstel deed tijdens de tweede internationale conferentie van socialistische vrouwen in Kopenhagen. Ze pleitte ervoor elk jaar te betogen voor het stemrecht, voor de gelijkheid tussen man en vrouw en voor het socialisme.

De vrouwendag viert dit jaar haar honderdste verjaardag. Hier de vrouwenbetoging van 1912 in Brisbane, Australië. (Foto University of Queensland)

De vrouwendag viert dit jaar haar honderdste verjaardag. Hier de vrouwenbetoging van 1912 in Brisbane, Australië. (Foto University of Queensland)

Vanaf 1911 geven een miljoen vrouwen in Oostenrijk-Hongarije, Denemarken, Zwitserland en Duitsland daar gevolg aan. De volgende jaren sluiten Frankrijk, Rusland, Zweden en Nederland zich daarbij aan. Op 8 maart 1914 eisen de vrouwen in Duitland het stemrecht op. Op dat moment ligt die datum van 8 maart nog helemaal niet vast.

Een diepgewortelde traditie
Het is pas vanaf 1917, met de staking van de arbeidsters van Sint-Petersburg tegen de levensduurte, dat 8 maart de symbooldatum voor de vrouwenstrijd wordt. Op 8 maart 1921 roept Lenin die dag tot Vrouwendag uit. In 1924 wordt die dag in China gevierd en in 1946 in de Volksrepublieken van Oost-Europa.

In Frankrijk is het wachten tot 8 maart 1948, wanneer 100.000 vrouwen in Parijs voor het standbeeld van Jeanne d’Arc betogen. Ook in Lyon betogen dan 50.000 vrouwen en in Marseille 30.000. Québec legt de datum in 1971 vast.

Het zal duren tot 1977 vooraleer de Verenigde Naties op basis van een voorstel uit 1972 van de Finse afgevaardigde 8 maart tot Internationale Vrouwendag zullen uitroepen. In de periode van “Koude Oorlog”, tijdens de ideologische confrontatie tussen de socialistische en de kapitalistische landen, heeft het opeisen van de oorsprong van die datum van 8 maart tot heel wat polemieken geleid. De Amerikanen wilden het vaderschap van die datum recupereren. Ze stelden dat die dag de herdenking was van een staking van textielvrouwen op 8 maart 1957 in New York… Maar volgens onderzoeken heeft die staking toen nooit plaats gevonden.

De Internationale Vrouwendag is een moment om de strijd van de vrouwen en de internationale solidariteit tussen alle vrouwen zichtbaar te maken. Het is een moment om een balans op te maken en de afgelegde weg te evalueren. Maar het is ook een moment om de vrouweneisen te benadrukken en te versterken. Het is een gelegenheid om de noodzaak te onderlijnen van de invoering van een daadwerkelijke politiek die de noden van de vrouw ter harte neemt.

Overgenomen van: http://www.pvda.be/nieuws/artikel/internationale-vrouwendag-waarom-8-maart.html