Geen buitenlandse interventie in Libië!

Geen buitenlandse interventie in Libië!

De “World Federation of Democratic Youth” (WFDY) heeft de ontwikkelingen in en over Libië met grote ontsteltenis en bezorgdheid bekeken. Voor de WFDY is het verschrikkelijk dat het antwoord op de eisen van de Libische bevolking en hun demonstraties bestaat uit repressie en in veel gevallen de dood van demonstranten.

Dit verdient een volledige veroordeling van onze kant omdat dit onacceptabel is. Het betekent de schending van de grondrechten van expressie en de vrijheid van vereniging die gelden voor de gehele wereldbevolking.

Tegelijkertijd is het voor de WFDY alarmerend dat onder deze omstandigheden, de imperialistische mogendheden (de V.S. en de E.U.) verzameld in de NAVO en met behulp van hun dominante media, een campagne gelanceerd hebben  om een interventie in Libië te rechtvaardigen. Dit onder het mom van “het verdedigen van de rechten van de demonstranten”.

Het is op dit moment belangrijk om te onderstrepen dat de NAVO of één van haar leden geen enkele aandacht besteden aan het hardhandige optreden van de regimes in Jemen en Bahrein, twee bondgenoten van de imperialistische mogendheden. Verder tonen deze landen, met name die in de E.U., zich volstrekt hypocriet omdat zij op hoog niveau relaties onderhouden met de regering van Libië en nu ineens doen alsof ze de historische vijanden van Kadafi zijn.

In deze situatie roept de WFDY op voor een vreedzaam begrip tussen alle groepen in Libië Daarnaast verwerpt zij iedere vorm van buitenlande bemoeienissen en in het bijzonder alle vormen van militaire interventie. Wij geloven dat alleen de Libische bevolking in staat is om haar problemen op te lossen en dat een interventie van de NAVO of van wat voor militair blok dan ook, alleen maar leidt tot bloedvergieten en diefstal van grondstoffen, zoals dit in Irak en Afghanistan is gebeurd.

Overgenomen van: http://www.wfdy.org/2011/02/28/on-the-situation-in-libya/
28 februari 2011

Vertaald door: Mark Jan Smit