BERGEN OP ZOOM – Hoewel tegendemonstraties waren verboden gaven bijna duizend mensen in Bergen op Zoom spontaan blijk van hun afkeuring toen zo’n zeventig aanhangers van de NVU door hun straten marcheerden. Op een speelveldje aan de Mimosastraat gingen de toespraken van de NVU volledig verloren in het protestgeluid van de omwonenden. Bij het station was het vooral preken voor eigen parochie omdat NVU-voorman Constant Kusters ook daar verder voor niemand hoorbaar was.

Comité Geen fascisten in onze stad

Er was geen tegendemonstratie georganiseerd, die was immers door burgemeester Polman van Bergen op Zoom verboden. Toch verschenen veel mensen langs de route. Sommigen uit nieuwsgierigheid en met een neutraal standpunt: iedereen heeft recht op vrije meningsuiting. De meesten echter met een uitgesproken mening: weg met die fascisten! Enkelen waren er die de NVU-ers de rug toekeerden of zich voor de ME-cordons opstelden met een protest-affiche “Waar blijft mijn recht van meningsuiting?”. Met dit laatste verwezen zij naar het besluit van burgemeester Polman om wel de NVU-demonstratie toe te laten maar geen toestemming te geven voor een tegengeluid.Ondanks dat verbod werden die spontane geluiden toegelaten. Ook toen de NVU-ers tijdens hun mars hun boodschap trachten over te brengen (VRIJ, SOCIAAL EN NATIONAAL, NEDERLANDSE BANEN VOOR NEDERLANDSE ARBEIDERS) werden zij voortdurend overstemd door mensen langs de kant: A-SOCIAAL EN NIET NORMAAL, NAZIS ER UIT, NAZIS ER UIT!).En een enkele keer liepen de emoties zo hoog op dat mensen zichzelf niet meer in de hand konden houden. Er werden een paar eieren gegooid, twee hondedrollen en Yogo. “Verboden wapenbezit”, aldus de politie die in totaal 17 mensen oppakte.

Toen enkele demonstranten te ver gingen en met stokken en stenen gooiden werden zij direct door mededemonstranten gecorrigeerd. Aan de voorkant van het station bleef het onrustig tot de NVU-ers waren vertrokken. Daar bleef het protest beperkt tot spreekkoren. De charges die daar werden uitgevoerd door de ME waren dan ook volledig overbodig omdat het langzaam terugdrijven van de demonstranten op een vreedzame manier ook goed ging.“Geweldig”, aldus een woordvoerder van het comité Geen fascisten in onze stad, “dat er zonder georganiseerde demonstratie al spontaan zo veel mensen de straat op gaan, dat zegt toch wel wat. Het blijft natuurlijk schandalig dat wij niks mochten organiseren. En wij weten ook wel dat de burgemeester zich op de wet en de verordening baseert. Daarom is het volgens ons tijd dat de burgemeesters in het hele land en politici zich eens serieus afvragen of ook niet naar de inhoud van die vrije meningsuiting moet worden gekeken. Blijf je mensen die Dass Grosse Reich in ere willen herstellen en met spandoeken lopen “Racal Volunteer Front” en dus racisme openlijk uiten, de hand boven het hoofd houden? Wij vinden van niet. En natuurlijk zullen er mensen zijn die vinden dat dan ook anderen de mond gesnoerd moeten worden, maar wij durven die discussie wel aan. Wij staan voor solidariteit en verdraagzaamheid. Wij willen een fatsoenlijke politieke discussie over problemen in Nederland en in Europa, want die problemen zien wij ook wel, alleen de NVU lost ze niet op maar vergroot ze alleen”.