Klimaatverandering vraagt veel aandacht, vooral de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. De bekende gevolgen zijn droogtes en zeespiegelstijging. Het houdt echter niet op bij klimaatverandering, een wereldwijde milieuverandering is gaande. Ecosystemen van gebieden die ver uit elkaar liggen worden ernstig aangetast.

Gevolgen voor mens en dier

Als gevolg van de landbouw zijn in 27 jaar 66% van de Nederlandse insecten afgestorven. Dat is bijna 53% van de gehele Nederlandse biodiversiteit. Deze enorme sterfte van insecten is voor de mens zeer slecht nieuws. Insecten zorgen voor de vruchtbare grond waarop wij voedsel verbouwen en ze bestuiven de landbouwgewassen. Zonder hen hebben wij géén koffie, appels, peren, etc. En dit is nog maar één klein voorbeeld van het feit dat onze ecologische basis instort. Waarom hebben we wereldwijde milieuverandering? De wetenschap is het erover eens: de mens is de oorzaak.

Maar waarom dan?

Omdat in de kapitalistische economie de bedrijven in handen zijn van private eigenaren. Die moeten, om winst te maken en de concurrentie te overleven, zoveel mogelijk produceren tegen de laagste kosten. Alles draait in het kapitalisme oftewel om meer en meer winst, anders stort de economie in elkaar. Daarom gaat economische groei in het kapitalisme gepaard met toenemende uitstoot, in plaats van dat de uitstoot afneemt. Winst bepaald alles, leiding en regie ontbreekt.

Wie vervuilt er precies?

De mens is dus verantwoordelijk, maar soms wordt de indruk gewekt dat we allemaal even schuldig zijn. Niets is minder waar. Slechts 100 bedrijven zijn verantwoordelijk voor meer dan 70% van de uitstoot. Als de oliemaatschappijen doorgaan met het oppompen van de huidige oliereserves (wat ze in principe moeten, want dat hebben ze aan de aandeelhouders beloofd) zal er 5 keer teveel CO2 worden uitgestoten om de opwarming tot 2°C te beperken. Terwijl het Klimaatakkoord 1,5°C als limiet stelt waar gevolgen nog te overzien zijn!

Wie gaat ervoor betalen?

Om te kunnen groeien plaatst het kapitalisme winst boven mens én dier, het gedijt hierbij. Zorgen voor mens en dier kost namelijk geld, en meer kosten betekenen? Juist, minder winst. Bedrijven houden de winsten zelf terwijl de samenleving de kosten van de milieuvervuiling op zich moet nemen. Denk aan vervuiler Shell die met hulp van het kabinet subsidies en belastingvoordeel krijgt.

Wat voor oplossingen er dan ook mogen komen om het milieu te ontzien, de kosten zullen niet bij de bedrijven te komen liggen. Het is onacceptabel dat directeurs blijven rijden in grote auto’s terwijl wij als gewone werkenden ons moeten aanpassen. Maar zonder een oplossing is de toekomst van de mensheid onzeker, actie is dus wel nodig.

Strijd voor socialisme

Niet zomaar de mens, maar de kapitalistische economie en het winstbejag van de grote bedrijven en monopolies zijn dus bepalend voor de uitstoot, voor de wereldwijde milieuverandering. De kosten hiervan zullen wij als werkenden moeten gaan betalen. Tenminste…als wij dit accepteren. Een ander economisch systeem is dus nodig en dit kan. Want het kapitalisme is niet onoverkoombaar. Net zoals de slavenmaatschappij en het feodalisme verdwenen, kan ook het kapitalisme aan de kant geschoven worden. Wat we nodig hebben is een economie waar winst geen rol speelt, maar waar de economie bestaat om de levensomstandigheden te verhogen. Wat we nodig hebben is een economie waar beslissingen niet door individuele bedrijven worden gemaakt, maar door middel van democratische regie en planning. Zo een economisch systeem bestaat: het socialisme. Het socialisme biedt ons de mogelijkheid om rekening te houden met mens en dier. Het biedt ons de mogelijkheid om het openbaar vervoer te stimuleren, de fossiele brandstof tot het verleden te laten behoren én boven alles, dat de werkende mensen zelf beslissen wat er met hun werk gebeurt..

 

Stop de afbraak van het klimaat, red de aarde van het kapitalisme!

Wil je onze flyer in PDF om te printen?