Internationaal Bureau

De afgelopen tijd vonden in Italië grote studentendemonstraties plaats die aandacht vragen voor onveilige werkomstandigheden en de positie van stagelopers, naar aanleiding van het overlijden van studenten tijdens hun stage. De CJB heeft het onderstaande bericht gestuurd naar het Front van Communistische Jeugd (FGC), onze Italiaanse zusterorganisatie die een belangrijke rol speelt in de organisatie van de strijd van studenten en jonge werkers in Italië voor hun rechten.

Beste kameraden,

De Communistische Jongerenbeweging van Nederland (CJB) spreekt haar steun uit voor de studentenmobilisaties in Italië, die plaatsvinden naar aanleiding van het overlijden van een 18-jarige student die op 21 januari omkwam tijdens zijn stagewerk in een staalfabriek. Op 14 februari kwam ook een 16-jarige student om het leven tijdens zijn stage. Op veel werkplekken ontbreken veiligheidsmaatregelen, die door kapitalisten gezien worden als ‘kosten’ die hun winsten inperken, wat in 2021 heeft geleid tot het overlijden van 1404 mensen op werkplekken in Italië. Arbeiders en verschillende vakbonden uit het hele land hebben zich aangesloten bij de terechte landelijke mobilisaties.

Jongeren van de Nederlandse arbeidersklasse begrijpen jullie strijd maar al te goed. Werkongevallen door het gebrek aan veiligheidsmaatregelen en intensivering van de arbeid zijn ook problemen waar we in Nederland mee te maken hebben. In 2019 werden bijna 4.500 werkongevallen gemeld, waarvan 69 met dodelijke afloop. Bovendien heeft naar schatting meer dan 17% van de werkende Nederlanders symptomen van een burn-out. Ook de uitbuiting op stages, waar studenten vaak in gevaarlijke situaties zonder toezicht en begeleiding worden ingezet als zwaar onderbetaalde of zelfs onbetaalde arbeidskrachten, is een bekend probleem.

De CJB veroordeelt de brute repressie van de studentenmobilisaties door de politie.

We betuigen onze diepe solidariteit met het Front van Communistische Jeugd (FGC), dat in de voorhoede van deze strijd staat.

Kameraadschappelijke groet,

Internationaal Bureau van de CJB