Verklaring Internationaal Bureau CJB

Twee leden van de Leninistische Jeugdbond van Oekraïne, namelijk de secretaris Mikhail Kononovich, en zijn broer, Aleksander Kononovich, zijn gearresteerd door het Oekraïense regime. Dit omdat de jonge communisten zogenaamde Russische- en Wit-Russische spionnen zouden zijn. Een compleet ongegronde aanklacht. De communistische jongeren strijden voor vrede in hun land. De reactionaire Oekraïense regering gebruikt de Russische invasie, die door de CJB is veroordeeld, als voorwendsel om de vervolging van communisten op te voeren.  De CJB veroordeelt hierom deze zoveelste aanval van de Oekraïense autoriteiten op de communistische- en arbeidersbeweging van Oekraïne en eist de onmiddellijke vrijlating van alle communisten in Oekraïne.

Sinds de door de EU en VS gesteunde coup van 2014, waarbij de corrupte kapitalistische president Janoekovitsj werd afgezet, waait er een reactionaire wind door Oekraïne. Er werd een nieuwe reactionaire regering gevormd, waarbij ook de neonazistische Svoboda partij met meerdere ministers in de regering kwam. Tijdens het nieuwe bewind werden er verschillende bezuinigingen en privatiseringen doorgevoerd die het levenspeil van de Oekraïense bevolking nog verder uitholden. Dit in schril contrast tot de socialistische geschiedenis van het land. Daarom moesten de herinnering aan deze geschiedenis en de organisaties die tegenwoordig de strijd van de jongeren en de arbeidersklasse organiseren het ontgelden onder de nieuwe machthebbers. Er werd een wet aangenomen waarmee Oekraïne ‘gedecommuniseerd’ zou worden. Communistische symbolen werden verboden. Duizenden monumenten en andere herinneringen uit de tijd van het socialisme in de publieke ruimte werden verwijderd en tienduizenden straatnamen gewijzigd. De vakbeweging en de communistische partij en jongerenorganisatie werden aangevallen, en hun gebouwen en middelen afgepakt. De Communistische Partij van Oekraïne en haar jongerenorganisatie zijn door het regime praktisch verboden. Communisten worden met geweld geconfronteerd – zo raakte Mikhail Kononovich eerder gewond bij een aanval door fascistische groepen.

Deze anticommunistische heksenjacht wordt gesteund door de EU. Zo nam het Europees Parlement op 19 september 2019 een resolutie aan waarin het ‘decommuniseren’ en het verbieden van communistische symbolen en partijen werd gelegaliseerd en als voorbeeldbeleid werd neergezet.

Deze anticommunistische maatregelen worden genomen onder het mom van het bestrijden van ‘totalitarisme,’ de reactionaire theorie die stelt dat fascisme en communisme ongeveer hetzelfde zouden zijn. Fascistische organisaties als Svoboda en Rechtse Sector kunnen echter vrij opereren. Het Oekraïense leger heeft zelfs het fascistische Azov-Bataljon opgenomen in haar rangen. ‘Bestrijden van totalitarisme’ is dus slechts een voorwendsel voor anticommunistische wetten, die als doel hebben de strijd van jongeren en van de arbeidersklasse als geheel te verzwakken. De Oekraïense regering gebruikt nu de oorlog als voorwendsel om communisten verder te vervolgen. Dit komt nu tot uiting in de arrestatie van de gebroeders Kononovich.

De CJB is solidair met de communistische jongeren in Oekraïne. We eisen de onmiddellijke vrijlating van alle communisten in Oekraïne en een einde aan de heksenjacht op communisten.