Werkgroep Antiracisme-fascisme

We staan op 21 maart, de Internationale Dag Tegen Racisme, stil bij racisme in Nederland en over de hele wereld. Racisme, en elke vorm van discriminatie, is verwerpelijk. Het zorgt voor angst en haat en verdeeld mensen. Het is geen fenomeen uit het verleden, maar ook geen overblijfsel dat we nog met ons meedragen maar wel al grotendeels overwonnen hebben. Het is onlosmakelijk verbonden met de kapitalistische heerschappij in ons land. Op 21 maart maken we daarom een gezamenlijke vuist tegen racisme en zetten onze strijd voort tegen alle profiteurs van racisme. En we roepen met klem alle witte Nederlanders op dat zij zich moeten afkeren van de racistische politici en opiniemakers.

Wij hebben als werkers niks te winnen bij hun afschuwelijke praatjes! Wees geen spreekbuis van je kapitalistische onderdrukker, maar sla de handen ineen met je buurtgenoten, collega’s of klasgenoten van iedere huidskleur, van iedere afkomst en van iedere religie. Maak een front voor herstel van onze menswaardigheid, niet ten koste van elkaar, maar ten koste van de rijkdom van het handjevol Nederlanders die van gekkigheid niet meer weten wat ze met hun geld aan moeten!

Opdat we niet langer in een samenleving moeten leven waar we allen constant worden bedreigd met werkloosheid en armoede, en mensen van kleur twee keer zo vaak werkloos zijn.

Opdat we niet langer worden geweigerd voor stageplekken of banen omdat we niet dezelfde uitstraling hebben als de kindjes van de elite, wat trouwens ook weer veel vaker mensen treft die door de bazen als “niet Nederlands” worden gezien.

Opdat we niet langer door de overheid als criminelen worden behandeld als we een beroep doen op ons recht op hulp en steun, zij het een uitkering of een toeslag!

Opdat onze kinderfeesten niet langer worden misbruikt voor racistische propaganda!

Opdat er een huis is voor iedereen met alleen nog maar sociale woningbouw en geen asociale vrije sector meer waar iedereen met een normaal inkomen of een “niet Nederlandse” achternaam 3-0 achter staat!

Opdat we niet langer hoeven te vechten in oorlogen voor de winsten en handelsroutes van het kapitaal – zodat mensen hun landen niet meer hoeven te ontvluchten, omdat ze gewoon de kans krijgen om hun landen zelf zo op te bouwen als goed is voor henzelf!

Op naar het socialisme!

Dat hebben wij allemaal verdiend, dus ook alle mensen van kleur, en alle arbeidsmigranten in ons land, en ook alle moslims, alle joden, alle hindoes en ga zo maar door. Echt álle arbeiders. Samen zijn we niet te stoppen!