Algemeen bestuur van de CJB   

Solidariteit met de Communistische Jeugd van Turkije

English can be found here.

De CJB veroordeelt de aanvallen en de vervolging van kameraden van onze zusterbeweging, de Communistische Jeugd van Turkije (TKG). Op 13 maart werden leden van de TKG, terwijl zij pamfletten aan het uitdelen waren bij de Universiteit van Istanbul tegen de imperialistische NAVO, aangevallen door een fascistische groep. Daarbij raakten enkele kameraden ernstig gewond. Een van de fascisten claimde dat de communisten hen aanvielen, en 22 kameraden werden opgepakt door de politie.

Op 13 maart werden leden van de TKG, terwijl zij pamfletten aan het uitdelen waren bij de Universiteit van Istanbul tegen de imperialistische NAVO, aangevallen door een fascistische groep. Daarbij raakten enkele kameraden ernstig gewond.

Het is duidelijk dat de Turkse bourgeoisie, met aan het hoofd Erdogan, er niet in is geslaagd om met toenemende repressie en arrestaties in het land de massasteun voor de TKP (Turkse Communistische Partij) en de TKG (Communistische Jeugd van Turkije) te doen afnemen. De Turkse bourgeoisie probeert hun rol in de regio’s rondom Turkije uit te breiden, wat gepaard gaat met maatregelen tegen de eigen bevolking, en de arbeidersbeweging met aan het hoofd de communisten. Toenemend anticommunisme en steun voor fascistische groeperingen is aan de orde van de dag.

– Politieoptreden op de Boğaziçi universiteit; diverse studenten zijn opgepakt omdat ze demonstreerden tegen de gewapende inval in Afrin. Erdogan sprak van “communistische verraders”. – – Police actions on the Boğaziçi university, diverse amounts of students were arrested because they demonstrated against the attack on Afrin. Erdogan spoke of “communist traitors”. –

De Turkse bourgeoisie probeert hun rol in de regio’s rondom Turkije uit te breiden, wat gepaard gaat met maatregelen tegen de eigen bevolking, en de arbeidersbeweging met aan het hoofd de communisten.

De CJB verstrekt volledige solidariteit met de TKG, en roept samen met de TKG op: stop de plannen van de NAVO, stop het imperialisme, tegen de Turkse en Nederlandse bourgeoisie en hun loophonden, de fascisten, de uitbuiters van het volk. Samen een gezamenlijke, internationale strijd voor het socialisme!

 

Foto’s: Sol-international (news.sol.org.tr)