Vier jaar geleden stonden duizenden studenten en anderen op het Malieveld om te demonstreren tegen de afschaffing van de studiefinanciering. Met bedrog en met schijnbeloftes voerde de kapitalistische regering deze maatregel door – onder meer door steun van “linkse” partijen. Vier jaar later kunnen we de balans opmaken. Het afschaffen van de studiefinanciering heeft de mogelijkheid voor jongeren uit de arbeidersklasse om te gaan studeren afgepakt of sterk vermoeilijkt. Waar veel jongeren al naast hun studie moesten werken om rond te komen – voor het betalen van de huur, dure boeken, en levensonderhoud – worden jongeren nu hun leven lang geteisterd door een knellende studieschuld die hun tijdens het werkende leven boven het hoofd hangt.

Wat beloofde de regering ons?

  1. Er zal 1 miljard euro vrijkomen door de bezuinigingsmaatregel. Dit zal geinvesteerd worden in het onderwijs zelf.
  2. De rente op de lening voor de studie zal laag blijven.
  3. De lening zal geen impact hebben op de mogelijkheid voor jongeren uit lagere inkomensgroepen om te gaan studeren

Wat is de werkelijkheid?

  1. Slechts 280 miljoen is daadwerkelijk geïnvesteerd in het onderwijs.
  2. De regering wil nu de rente verhogen om – zoals de eerdere valse belofte – de opbrengst hiervan in het onderwijs te steken.
  3. Het aantal kinderen uit bijstandsgezinnen dat HBO is gaan studeren is met 10% afgenomen. In 2016 is uitgerekend dat 8400 jongeren niet zijn gaan studeren door de maatregelen van de regering.[1]

De werkelijkheid is dat het kapitalisme stelselmatig het levenspeil van de werkende klasse naar beneden drukt. Met mooie woorden als “verduurzaming” en “kenniseconomie” breekt de regering het onderwijs af volgens de richtlijnen van de bredere Europese strategie van de EU. Studenten bouwen tijdens hun studie een schuld op, draaien op voor de kosten, en het kapitaal plukt hiervan de vruchten: een hoogopgeleide, maar rechteloze, uitgebuite, en door schuld bezwaarde jonge arbeidersklasse is het resultaat.

De afbraak van het levenspeil van studenten en van ons onderwijs zijn geen toevalligheid, en ook niet het gevolg van simpelweg “verkeerde beleidskeuze”. Ze zijn het gevolg van een verrot systeem, het kapitalisme, waarin een kleine minderheid, enkele kapitalisten, de productiemiddelen in handen heeft. Ons wordt verteld dat wij ook meeprofiteren van dit systeem, dat zonder winst en zonder kapitalisten er geen ontwikkeling kan bestaan. Onze ervaring is anders. Het kapitalisme is een rem geworden op de mogelijkheid van de mensen om in hun behoeftes te voorzien. De winsten, die zij door ons behalen, zijn niets anders dan onze gestolen arbeidstijd. De mensen die hiervan profiteren hebben er belang bij dat jongeren hoog opgeleid zijn, constant “flexibel” zijn, en vooral hun mond houden over deze problemen.

De CJB staat niet aan de kant van deze uitbuiters. Wij vechten voor een samenleving waarin er geen plaats is voor uitbuiting en rechteloze scholieren, studenten, en arbeiders. Die samenleving is het socialisme, waarin de werkende mensen de macht in handen hebben, en onderwijs en werk als doel heeft het leven van de mensen te verbeteren, niet de winsten van enkele kapitalisten. Het kapitalisme, dat in een fase verkeert van verrotting, kan enkel nog ellende opleveren. Enkel door strijd kunnen we verbeteringen afdwingen. Wij steunen dan ook de oproep van de LSVB om de basisbeurs terug te brengen. Alleen door het organiseren van studenten (of die nu op MBO, HBO, of op de universiteit zitten) in de studentenvakbonden kunnen we samen terugvechten tegen het kapitalistische afbraakbeleid. De CJB eist goed en gratis onderwijs voor iedereen. Onderwijs is een recht voor iedereen, en geen marktwaar!

download hier het printbaar pamflet in PDF

[1] https://www.trouw.nl/home/minder-studenten-na-invoering-leenstelsel~a6d1186e/