Redactie

In het kapitalisme draait de economie alleen om winst. Winst gaat boven menselijkheid, boven vrede, en boven de bescherming van milieu en klimaat. Want alleen met de hoogste winst kan een bedrijf concurreren en overleven op de markt. Winst motiveert niet alleen bedrijven uit de vervuilende industrie zoals oliemaatschappijen om actief ons klimaat te schaden, maar het hindert bedrijven ook om duurzame oplossingen te bieden. De technologie voor schone energie, voor efficiënter gebruik van grondstoffen en minder vervuiling in de industrie, landbouw en transport is vaak al jaren beschikbaar, maar er wordt niet overgeschakeld omdat dat niet winstgevend is. Daarnaast wordt er veel CO2 uitgestoten en worden soms enorme milieurampen veroorzaakt door imperialistische oorlogen, die gevoerd worden voor de belangen van de grote bedrijven om de controle over grondstoffen, transportroutes en markten. In het kapitalisme kunnen we de klimaatcrisis niet oplossen.

Burgerlijke regeringen en EU laten de arbeidersklasse betalen

Veel van de oplossingen die de regeringen voorstellen, zijn slechts kleine individuele handelingen. Vervang je gloeilampen, douche minder, scheid je afval en dan red je het klimaat! Helaas zijn de kleine veranderingen die jij en ik uit goede moed doen onvoldoende. Verreweg de meeste vervuiling en uitstoot wordt immers veroorzaakt door de bedrijven (industrie, landbouw, transportsector etc.) en de rijken.De regeringen en zogenaamd ‘groene’ partijen stellen echter wetten voor die de arbeidersklasse pijn doen, zoals de kilometerheffing, het duurder maken van vlees, of het belasten van mensen die geen nieuwe auto kunnen kopen. Terwijl de werkende klasse minder doucht en meer betaalt voor vliegtickets, vervuilen de rijken de wereld met hun privéjets en jachten. Bovendien krijgt het grootkapitaal onder het mom van verduurzaming miljarden van de burgerlijke regeringen en de EU, o.a. via de ‘Europese Green Deal’. De rekening wordt zo volledig bij de arbeidersklasse gelegd.

Dit klimaatbeleid is vaak helemaal niet zo ‘groen’ en is eigenlijk vooral bedoeld om investeringen te bevorderen zodat het kapitaal uit de huidige kapitalistische economische crisis kan komen. De Nederlandse overheid geeft bovendien nog steeds 8,3 miljard euro per jaar aan de fossiele industrie door directe subsidies, belasting-verlagingen en prijsondersteuning. Dit gaat o.a. naar het Nederlands-Britse olie- en gasbedrijf Shell, verantwoordelijk voor olielozingen die in Nigeria dorpen onbewoonbaar hebben gemaakt en voor aardbevingen in Groningen. Er moet actie worden ondernomen tegen de echte vervuilers. De kosten voor het oplossen van de klimaatcrisis mogen niet bij de arbeidersklasse liggen, maar bij de grote kapitalistische bedrijven en de rijken die onze planeet vernietigen!

Alleen een socialistische economie kan groen zijn

Om klimaatverandering op te lossen hebben we systeemverandering nodig. Zolang bedrijven in private handen zijn, zullen ze de natuur opofferen voor de winst. Er is een ander economisch systeem nodig en mogelijk: het socialisme. Het socialisme is gebaseerd op het maatschappelijk eigendom van de productiemiddelen. Dat wil zeggen dat de bedrijven niet in handen zijn van private eigenaren die meer winst willen, maar in handen van de maatschappij. De economische ontwikkeling gaat dan niet via de anarchie van de markt, maar via centrale planning die democratisch bepaald wordt. Niet langer zal de winst bepalend zijn voor economische groei, maar enkel de behoeftes van de mensen, die natuurlijk alle belang hebben bij het stoppen van klimaatverandering, het voorkomen van milieurampen en bij een gezond milieu.

Socialisme biedt ons dus de mogelijkheid om rekening te houden met mensen en dieren, goed openbaar vervoer op te bouwen, vervuilende energiebronnen en productietechnieken tot het verleden te verbannen en met name om de last van deze veranderingen niet bij de werkende klasse neer te leggen. Het veranderen van het systeem lost de klimaatcrisis niet automatisch op, maar het geeft ons de nodige instrumenten om onze planeet te redden.

Rood is het nieuwe groen!

Voor socialisme!

Tegen klimaatverandering!

 

Wil je onze flyer in PDF om te printen?