Al sinds het prille begin van de Cubaanse revolutie hebben de Verenigde Staten hun pijlen gericht op het socialistische en onafhankelijke Cuba. Na de mislukte invasie van de Varkensbaai begon de blok­kade om het eiland economisch de nek om te draai­en. De blokka­de komt er op neer dat het landen onmogelijk wordt gemaakt om op normale voet te handelen met Cuba. Ten eerste is Cuba de mogelijkheid afgenomen om met de VS te handelen, maar ook kan Cuba de dollar niet als internationaal ruilmiddel gebruiken en krijgen instellin­gen die banden aan­knopen met Cuba hoge boetes van de VS. Dit is in Nederland onder meer het geval met de ING bank. Deze maatregelen beogen allemaal de Cubaanse regering omver te werpen. Het optreden van de VS is een zware over­treding van het handvest van de VN.

“Nee tegen de blokkade”

De blokkade heeft grote schadelijke gevolgen voor het dage­lijkse leven van de Cubanen. Het maakt het lastig om de vele grond­stoffen die het land rijk is, uit te voeren en broodnodi­ge goederen in te voeren. De Cubaanse economie heeft dan ook massieve schade ondervonden door het nu al zes decen­nia voort­duren van de blokkade. De totale schade werd berekend op 822.280 miljoen dollar in 2017. Dat betekend voor een land als Cuba met een bevolking van zo’n 10 miljoen inwoners heel veel misgelopen welvaart en een voortdurende rem op haar ontwikke­ling.

Al tientalle keren is deze illegale blokkade door de Algemene Vergadering van de VN veroordeeld. In de afgelopen jaren waren de enige landen die tegen de oproep stemden om de blokkade te stoppen, de VS en bondgenoot Israël. Verder stond bijna de gehele internationale gemeenschap unaniem achter de positie van Cuba inzake de blokkade.

De Nieuwe Communistische Partij van Nederland (NCPN) en de Commu­nistische Jongeren Beweging (CJB) spreken zich ondubbel­zinnig uit tegen deze misdaad tegen de menselijkheid. Voor ons is er maar een oplossing: de totale en onmiddellijke opheffing van de blokkade.

Al veel te lang heeft de imperia­listische politiek van de VS de hele bevol­king van Cuba, van jong tot oud, geschaad en gefrustreerd in de verdere opbouw van het socialisme op Cuba.

Weder­om spre­ken daarom NCPN en CJB hun solidariteit met de Cubaanse bevol­king uit. Vencere­mos!

 

  •  Verenigde Staten stop de blokkade onmiddellijk.
  •  Nederlandse regering moet niet alleen de oproep van Cuba steunen, maar ook daadwerkelijk zich op alle mogelijke manie­ren inzetten, ook in EU-verband, om deze blokkade te stoppen.