Frederik Roșu

Zaterdag 14 december organiseerden de NCPN en CJB een politieke bijeenkomst in Amsterdam naar aanleiding van het 70-jarig bestaan van de NAVO en 100-jarig jubileum van de oprichting van de Komintern. De sprekers en de gastspreker van de Cubaanse ambassade schetsten met hun bijdrages het contrast tussen enerzijds het imperialisme, waarbij imperialistische verbonden zoals de NAVO met geweld en oorlogen de winsten van het grootkapitaal veiligstellen, en anderzijds de strijd voor vrede en socialisme, waarin de Komintern een belangrijke rol heeft gespeeld. Het evenement trok ruim zestig bezoekers waarvan zeker de helft jongeren. Een hoopvolle opkomst gezien de jeugd de toekomst heeft. De volledige bijdrages aan de bijeenkomst zullen komende tijd gepubliceerd worden.

De NAVO en het hedendaagse imperialisme

Het eerste deel van de middag ging over de NAVO. Een imperialistische organisatie die opgericht is in 1949 als anticommunistisch militair verbond. De NAVO zette zich onvermoeibaar in om het socialisme te bestrijden. Ook voerden de NAVO-lidstaten oorlogen om hun kolonies te behouden, in contrast met de Sovjet-Unie en de communisten die de naoorlogse koloniën steunden in hun onafhankelijkheidsstrijd.

Vervolgens werd ingegaan op de actuele ontwikkelingen. Vandaag worden imperialistische oorlogen gevoerd in landen als Syrië en Afghanistan. Er werd ook gewezen op de hypocrisie van de burgerlijke politieke partijen, inclusief degene die zich ‘links’ noemen, aangezien zij de retoriek over ‘vredesmissies’ of ‘antiterroristisch optreden’ hebben aanvaart, waarmee de imperialistische interventies worden goedgepraat. NCPN en CJB binden er geen doekjes om: Nederland uit de NAVO!

Bijdrage van de Ambassade van Cuba

De Cubaanse gastspreker bedankte de partij en CJB voor de uitnodiging voor het evenement. Ze begon door te noemen dat ze het hoopvol vond om zoveel jonge gezichten te zien en voegde toe dat ook de communistische internationale ooit begonnen is met jonge en relatief onervaren mensen. Ze ging in op de ontwikkelingen in Cuba. Ze vertelde over de blokkade van Cuba door de VS die al decennia standhoudt en sprak ook haar zorgen uit over de ontwikkelingen in andere landen van Latijns-Amerika en de agressieve inmenging van de VS in die landen.

100 jaar Komintern en de strijd voor vrede en socialisme vandaag

Honderd jaar geleden in maart 1919 werd de Derde, Communistische Internationale (Komintern) opgericht. Er werd uitgelegd hoe dat enerzijds het resultaat was van de ineenstorting van de Tweede Internationale, nadat het reformisme daar de overhand had gekregen, en anderzijds van de socialistische Oktoberrevolutie in 1917, die juist een impuls gaf aan de revolutionaire partijen. Het belang van de Komintern werd uitvoering besproken. De Komintern droeg bij aan de oprichting en ontwikkeling van communistische partijen wereldwijd en aan de strijd tegen het opkomende fascisme en de aankomende Tweede Wereldoorlog in de jaren ’30.

Daarnaast ging er veel aandacht naar de huidige internationale samenwerkingsverbanden waaraan de NCPN en CJB deelnemen en werd solidariteit uitgesproken voor volkeren die te maken hebben met oorlogen en imperialistische interventies, maar ook met communisten die in verschillende landen vervolgd worden, zoals in Polen.

De Internationale Brigades: een hoogtepunt van internationale solidariteit

Een praktisch voorbeeld van de internationale solidariteit die georganiseerd werd door de Komintern in de strijd voor vrede en socialisme, waren de internationale brigades die vochten tegen de fascisten in de Spaanse burgeroorlog. In Spanje vond namelijk een fascistische coup plaats, gesteund door Hitler en Mussolini, die de Spaanse Republiek omverwierp. Vanuit Parijs werden communisten en ook veel andere antifascisten begeleid door de Komintern om naar Spanje te reizen. Hier kregen zij een korte militaire training en werden zij naar het front gestuurd. Ruim 700 Nederlanders hebben gevochten in Spanje tegen het fascistische juk. Sommigen van hun hebben tot de jaren ’70 hun Nederlanderschap niet terug kunnen krijgen. Hierdoor was het vrijwel onmogelijk om werk te krijgen en om aanspraak te maken op sociale voorzieningen. De verhalen over de internationale brigades wekten zichtbaar de indruk van de aanwezigen.

Inspiratie voor de strijd

De bijeenkomst van de NCPN en CJB was inspirerend, leerzaam en creëerde hernieuwde strijdlust om door te vechten zodat de wereld bevrijd wordt van oorlog, fascisme en andere vormen van onderdrukking die het kapitalisme teweegbrengt. Onze strijd voor vrede en socialisme gaat door!

 

 

In de loop van deze week zullen de volledige speeches online worden gezet. U kunt dan hieronder de links vinden.