Algemeen bestuur van de CJB

We zien een groeiend kwaad dat steeds openlijker opduikt in Nederland. Het extreemrechts en fascistische gedachtegoed. Steeds vaker zien wij acties zoals dat van een organisatie als Pegida. Overgekomen vanuit Duitsland om hier haat te zaaien tegenover moslims, zoals Freikorpsen dat deden tegenover iedereen die tegen de nazi’s stonden. Steeds vaker horen we uitspraken van politici die ons doen denken aan diezelfde tijd dat het fascisme de macht in handen had. Een lid van FVD die een koppeling maakt tussen ras en IQ. De leider van de grootste partij van Tilburg, Hans Smolders, pleitte ervoor dat steden het recht moeten hebben om vluchtelingen te weren. Indien dat niet zou kunnen, dan moeten ze geweerd worden van de binnenstad. Ofwel, laten we deze groep mensen afzonderen van de rest.  

Deze werkgever betaald bewust een laag loon aan de Pool zodat zijn Nederlandse werknemers dwingt om voor datzelfde lage loon te werken. Het is niet dat de Pool een laag loon wil, het is dat zijn baas een hogere winst wil!

Dit zijn twee voorbeelden van hoe extreemrechts en fascisme feiten verdraaid in de samenleving. Ze leggen de schuld van alle problemen bij minderheidsgroeperingen. Deze zouden volgens hun zich alleen willen verrijken en de cultuur willen afpakken. Als voorbeeld hiervan leggen ze de schuld van lage lonen onder andere Poolse vrachtwagenchauffeurs. Maar wat ze vergeten is dat deze chauffeur helemaal niet voor een laag loon heeft gevraagd, het wordt hem gegeven door zijn baas. Deze werkgever betaald bewust een laag loon aan de Pool zodat zijn Nederlandse werknemers dwingt om voor datzelfde lage loon te werken. Het is niet dat de Pool een laag loon wil, het is dat zijn baas een hogere winst wil!

Toespraak van het AB van de CJB

Een ander veelvoorkomende verdraaiing vanuit extreemrechts is dat mensen naar Nederland komen om de cultuur over te nemen. Zij menen dat immigranten niet ‘Nederlandse tolerantie’ hebben ten opzichte van de LGBT+ gemeenschap. Zij spreken van schande als er een individu een lid van de LGBT+ gemeenschap wordt aangevallen, zowel fysiek als verbaal. Oké maar waar waren jullie toen de SGP de Nashville verklaring ondertekende? Waar waren jullie toen ze ervoor pleitte dat homoseksualiteit een ziekte is die genezen kan worden? Waar waren jullie toen van der Staaij zich verdedigde door te zeggen dat hij deze mening draagt van vele kiezers? Nee, dit waren voor jullie geen redenen om in opspraak te komen. Zolang als een christen een homoseksueel discrimineert horen we jullie niet, zodra een moslim er iets van zegt dan geven jullie opeens wel iets over de rechten van de LGHT+ gemeenschap!

Partijen zoals CDA en de VVD nemen dezelfde retoriek in de mond. Het volkslied zingen op school zowel als een harde lijn tegenover het deporteren van kinderen die hier zijn geboren. Kijkend naar een PvdA (Nederland) zien we dat ze vooral bezig zijn met het oppoetsen van hun eigen imago nadat ze jaren mee hebben geholpen met bezuinigingen op sociale voorzieningen. De SP benadrukt dat vooral de “Nederlandse’ arbeider gesteund moet worden. Hierbij gaan zij mee in het verdeel en heers politiek.

Kijkend naar het verleden, dan zien we dezelfde ontwikkelingen bij midden en linkse partijen als wat we vandaag zien. Ik doel hiermee op de opkomst van Hitler. Onder sociaaldemocratisch regeringen van o.a. konden de fascisten zich ongemoeid organiseren en laten financieren. Noch politie noch politiek heeft ooit ingegrepen op de schaal zoals ze dat wel deden tegenover communisten en arbeidersbewegingen. De reden hiervoor is dat zowel de sociaaldemocraten als de fascisten dezelfde bondgenoten hadden. De grootgrondbezitters, de fabrikanten en andere leden van de uitbuitende klasse. De sociaaldemocraten behartigde de belangen van deze klasse doordat zij de revolutie kon afweren door compromissen te sluiten. In plaats van een brood, gaven zij de arbeidersklasse kruimels om ze de revolutionaire beweging te sussen. Op het moment dat de sociaaldemocraten dit niet optimaal konden doen, kwamen de fascisten op het toneel. Zij zouden met hardere hand de arbeidersbeweging tot stilte manen, in het belang van de uitbuiters. De communistische partij in Duitsland was zich bewust van het gevaar van het opkomend fascisme en stelde meerdere keren voor aan de sociaaldemocraten om samen actie hiertegen te ondernemen. Een gezamenlijk actieprogramma voor werknemers, samen verzetten tegen het teruggeven van land aan de adel, een gezamenlijke actie tegen de verlaging van de lonen en oproepen tot een algemene stakingen waren allemaal voorgesteld door de communisten. Maar de sociaaldemocraten wezen ze stuk voor stuk af..

Na de machtsovername van het kapitaal tezamen met de Duitse fascisten hadden ze het als doel gesteld om alle vormen van democratie en arbeidersbewegingen in Europa te breken. In het kader hiervan spreek ik over de Spaanse Burgeroorlog. Hierbij werd een democratisch verkozen regering aangevallen door de macht van grondgrondbezitters, conservatieve krachten en fascistische legerleiders. Zij kregen steun van fascistisch Italië en Nazi Duitsland. De Sovjet-Unie steunde als enige land de democratische regering van Spanje. De grootste steun die de Republikeinen kregen kwam van gewone mannen, vrouwen…arbeiders. Zij gaven hun leven achter, met risico voor hun eigen bestaan, vochten ze tegen een groter kwaad in Spanje. Solidariteit woog zwaarder dan hun eigen veiligheid.

Het grootste gevecht tegen het kwaad van fascisme is gestreden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het kapitaal in Duitsland had zijn ogen gericht op de slavenarbeid, grondstoffen en buit die de oorlog zou opleveren voor het land.  De NSDAP was hun dienaar in deze missie. Zij verwoeste in korte tijd de arbeidersbeweging van Duitsland en arbeiders werden gedwongen aan het werk gezet in de oorlogsindustrie tegen lagere lonen en langere dagen. Hoewel het bewind van terreur over Europa was gekomen waren het communisten die een vooraanstaande rol hadden in de verzetsbewegingen. Met alle gevolgen van dien maakten zij kranten, pamfletten, organiseerden zij arbeiders, pleegde sabotage en gingen zelf over in gewapend verzet. Een van de bekendste voorbeelden hiervan is de onlangs herdachte Februaristaking. Een moment dat liet zien dat fascisme bestreden kan worden door de arbeidersklasse te organiseren tegen het terreurbewind.

De grootste vijanden van het kapitaal en daarmee ook de NSDAP waren de arbeidersbewegingen, die gesymboliseerd werden door de Sovjet-Unie. Hun verlies van 27 miljoen mensen laat zien hoe meedogenloos dit regime is geweest. Een andere groep die vele doden te betreuren had waren Joden. Zij werden door de NSDAP gebruikt als de verdraaiing van feiten. Alle problemen die er waren, kwamen volgens hen door de Joden. Ze meenden dat als deze weg zouden zijn, alle problemen opgelost zouden worden. Het bestaan van 6 miljoen Joden werd door fascisten vernietigd. Maar de kampen als Auschwitz waren niet het beginpunt, maar het eindpunt. Het dat ras gekoppeld is aan IQ en met uitspraken zoals van Smolders dat bepaalde mensen geïsoleerd moeten worden. We zeiden “Nooit meer” maar het gebeurt onder onze neuzen in het hier en nu!

Het dat ras gekoppeld is aan IQ en met uitspraken zoals van Smolders dat bepaalde mensen geïsoleerd moeten worden. We zeiden “Nooit meer” maar het gebeurt onder onze neuzen in het hier en nu!

Het is niet zo dat het fascisme en extreemrechtse gedachtegoed ooit weg is gegaan. Ze heeft andere vormen aangenomen en heeft altijd onder ons bevonden. Want kapitalisme voedt fascisme. Tijdens elke economische crisis wordt er een zondebok aangewezen waardoor bezuinigingen op sociale voorzieningen noodzakelijk is en investering in de veiligheid en defensie noodzakelijk is. Met deze investeringen voeren westerse landen oorlogen in landen onder het voorwendsel van een ‘strijd tegen een dictator’ of ‘democratie’. In werkelijkheid is het doel hetzelfde als dat van de fascisten uit het verleden. Ze willen grondstoffen, goedkope loonarbeid en een gehoorzame regering die haar eigen bevolking uitbuit ten goede van de winsten van de imperialisten in Europa en Noord-Amerika, samengekomen in de NAVO. Deze organisatie heeft onder het mom van ‘humanitaire interventies’ het leven van miljoenen geruïneerd. Huizen verwoest, ziekenhuizen met de grond gelijk gemaakt, vrouwen, mannen en kinderen vermoord. Dit deden ze niet omdat ze iets gaven om de levens van Joegoslaven, Irakezen, Libiërs of Syriërs. Ze maakte het land kapot om ze gehoorzaam te maken aan het westen. Om hun grondstoffen te krijgen en om ze voor laag loon te kunnen gebruiken. Nu zien we dat gebeuren in Venezuela, een land met een van de grootste oliereserves ter wereld.

Het is niet zo dat het fascisme en extreemrechtse gedachtegoed ooit weg is gegaan. Ze heeft andere vormen aangenomen en heeft altijd onder ons bevonden. Want kapitalisme voedt fascisme.

Het extreemrechtse gedachtegoed is hier bruikbaar voor om de bezuinigingen op sociale voorzieningen en de investeringen in defensie te legitimeren. Er wordt een zondebok aangewezen voor alle problemen. De media, die evengoed belang heeft bij de buitenlandse oorlogen, zorgt ervoor dat je geen krant of site open kan doen zonder een opgeblazen verhaal te lezen dat het allemaal de schuld is van een vluchteling, gastarbeider of moslim. Diegene die er belang bij hebben zorgen ervoor dat wij, de werkende bevolking tegenover elkaar staan in plaats van naast elkaar. We ruziën met elkaar om allerlei halfslachtige details. Er wordt gezegd dat vluchtelingen hier naartoe komen om de Nederlandse cultuur te ruïneren terwijl het de kapitalisten zijn, die sinds 2011, honderden miljoenen euro’s hebben bezuinigd op de cultuursector! Het zijn niet de gastarbeiders die de lonen laag maken, het zijn de werkgevers die meer in hun eigen zak willen houden in plaats van een fatsoenlijk loon geven! Met de woorden van onze overleden kameraden: ‘Revolutie of barbarij. Hoog de internationale solidariteit!’

Eenheid van alle werkers tegen racisme en het fascisme!