Internationaal Bureau

De CJB heeft het volgende bericht gestuurd naar de Communistische Jongerenbond (KSM) van Tsjechië, naar aanleiding van het 100-jarig jubileum van de oprichting van de Communistische Jongerenbond van Tsjechoslowakije, die werd opgericht op 20 februari 1921.

Beste kameraden,

Hartelijke groeten van de Communistische Jongerenbeweging van Nederland (CJB). We feliciteren jullie met het honderdste jubileum van de oprichting van de Communistische Jongerenbond (KSM), die in 1921 werd opgericht als jongerenorganisatie van de Communistische Partij van Tsjechoslowakije. De communistische jongeren van Tsjechoslowakije speelden een belangrijke rol in de strijd tegen het fascisme rond de Tweede Wereldoorlog en de opbouw van het socialisme in de decennia daarna.

De huidige KSM staat in deze rijke traditie. De burgerlijke staat heeft grote inspanningen gedaan om de KSM te verbieden en te ontbinden, maar het is ze niet gelukt. Jullie gaan standvastig door met de strijd tegen het kapitalisme en voor het socialisme-communisme.

De desastreuse gevolgen van de nieuwe kapitalistische economische crisis en het falen van de burgerlijke regeringen om met de pandemie om te gaan laten de noodzaak van deze strijd zien. Het toont de noodzaak van het bevorderen van de rechten van de jongeren van de arbeidersklasse en voor het organiseren van jongeren in de strijd voor een wereld zonder armoede, onzekerheid en oorlog, zonder kapitalistische uitbuiting.

Kameraadschappelijke groet,

Internationaal Bureau CJB