Gastredacteur Luuk H.

Verhoging BTW en afschaffing dividendbelasting, de arbeider betaalt. Neoliberalisme in Nederland zet verder door.

Zoals onderhand bekend wil Rutte III de dividendbelasting afschaffen, en dan wel per 1 januari 2020. Deze vorm van belasting wordt geheven op de uitkering van het zogeheten dividend, de winst  welke wordt overgemaakt aan de aandeelhouders. Deze afschaffing kost de samenleving op termijn €1,4 miljard. Wat nu echter pas recent bekend is geworden zijn de memo’s die geschreven zijn omtrent deze afschaffing tijdens de kabinetsformatie welke na pressie van zowel media en politiek zijn vrijgekomen. Zowel Rutte (VVD), Buma (CDA), Pechtold (D66), Segers (CU) als minister Wiebes (VVD en toentertijd staatssecretaris van Financiën) hebben ontkend iets van deze memo’s af te weten of zich er iets over te herinneren. Nu blijkt uit de vrijgekomen memo’s dat Wiebes er destijds zelf één geschreven heeft en dat de memo’s op de planning stonden om tijdens de kabinetsonderhandelingen gebruikt te worden. Oftewel: hoogstwaarschijnlijk hadden allen wel degelijk kennis van het bestaan van deze memo’s en hebben van begin af aan de oppositie, de pers en vooral het volk voorgelogen. Op zijn minst wisten Rutte en Wiebes het gezien de laatste zelf een interne VVD memo geschreven heeft. Liegende politici, een verrassing? Wellicht niet, maar het wordt echter nog een stuk erger.

hoogstwaarschijnlijk hadden allen wel degelijk kennis van het bestaan van deze memo’s en hebben van begin af aan de oppositie, de pers en vooral het volk voorgelogen.

Zoals tijdens de onderhandelingen al duidelijk werd was het, verre van koninklijke, Shell een openlijk voorstander van de afschaffing. Nu is echter duidelijk geworden dat de afschaffing ook samenhangt met het behartigen van de belangen van zowel Shell als Unilever om hun hoofdkantoor in Nederland te houden. Daarnaast wordt ook medelijden getoond met andere ‘zielige’ beursgenoteerde bedrijven die aangaven last te hebben van de dividendbelasting. Rutte III heeft dus niet alleen maar gelogen over een paar memo’s, ze hebben ook nog proberen te verhullen dat de lobby en pleidooien van het groot kapitaal de aanzet zijn geweest tot de afschaffing van de dividendbelasting! Ook hier zullen velen de schouders ophalen, en waarom ook niet? In de tijd van het neoliberalisme waar marktwerking opnieuw wordt geadoreerd als één van de wonderen van de natuur kunnen we ook niet anders verwachten. Dus waarom zouden we er iets tegen doen?

Zoals tijdens de onderhandelingen al duidelijk werd was het, verre van koninklijke, Shell een openlijk voorstander van de afschaffing. Nu is echter duidelijk geworden dat de afschaffing ook samenhangt met het behartigen van de belangen van zowel Shell als Unilever om hun hoofdkantoor in Nederland te houden

 

Deze laatste vraag brengt ons tot de essentie en noodzaak van dit stuk. Een andere maatregel die het kabinet namelijk aankondigde was de verhoging van het lage BTW tarief van 6% naar 9% voor volgend jaar, dit levert het kabinet maar liefst €2,6 miljard op. Deze BTW wordt geheven op onder andere levensmiddelen en boeken, een verhoging ervan leidt dus tot hogere kosten tijdens de boodschappen. Boodschappen zullen dan niet alleen maar te duur worden voor bepaalde groepen arbeiders, voor diegenen waarvoor ze nu al te duur zijn zal het dus alleen nog maar meer moeite kosten om de benodigde levensmiddelen te kopen. Deze maatregel is op zich al een aanslag op de werkende klasse, echter moeten we de maatregel in het licht van de vrijgekomen memo’s en de afschaffing van de dividendbelasting zien. Uit de memo’s blijkt niet alleen dat het ministerie van Financiën zelf al uitermate kritisch is op de afschaffing, het voorziet ook dat de €1,4 miljard ergens anders vandaan gehaald moet worden. De memo’s concluderen dan ook dat door de verhoging van het lage BTW tarief de belastingbetaler, en dus de arbeider, het tekort van €1,4 miljard zal moeten ophoesten!

Boodschappen zullen dan niet alleen maar te duur worden voor bepaalde groepen arbeiders, voor diegenen waarvoor ze nu al te duur zijn zal het dus alleen nog maar meer moeite kosten om de benodigde levensmiddelen te kopen

De verhoging van het lage BTW tarief is dus niet zomaar een aanval op de arbeidersklasse. Nee, het is zelfs pure neoliberale politiek waar de afschaffing van de dividendbelasting, de verhoging van de winst voor de kapitalist, betaald zal worden door de werkende klasse! Onze boodschappen worden duurder zodat Rutte III bedrijven zoals Shell en Unilever kan paaien met cadeautjes. Liegende politici is één ding, beleid ten behoeve van het groot kapitaal is nog wat anders. De arbeiders echter laten betalen voor hogere winsten voor het groot kapitaal én dit van ons verborgen proberen te houden gaat echter te ver!

Onze boodschappen worden duurder zodat Rutte III bedrijven zoals Shell en Unilever kan paaien met cadeautjes. Liegende politici is één ding, beleid ten behoeve van het groot kapitaal is nog wat anders

Tijdens de kabinetsformatie werd het al duidelijk, Rutte III werd een kabinet voor het kapitaal en tegen de arbeidersklasse. In die zin zou het nieuws geen verrassing kunnen zijn, toch moet het schokken en teleurstellen maar vooral onze strijd verharden. De neoliberale erosie van de publiek sfeer en bescherming van de arbeiders zet zich nog altijd voort, samen kunnen wij deze erosie een halt toe roepen! Wat te doen?

De neoliberale erosie van de publiek sfeer en bescherming van de arbeiders zet zich nog altijd voort, samen kunnen wij deze erosie een halt toe roepen!

  • Strijd mee en organiseer jezelf op werk, de vereniging, vakbond en in de vriendengroep.
  • Maar vooral: loop op onze eigen dag, de Dag van de Arbeid op 1 mei in Den Haag, mee met de NCPN/CJB in solidariteit met alle arbeiders! Dit is onze eerste mogelijkheid tot openlijke strijd tegen deze neoliberale afbraakpolitiek en is met Rutte III nog altijd belangrijker dan ooit.

Houdt moed & voorwaarts!