Communistische Partijen uit heel Europa, waaronder de NCPN, kwamen 11 april bijeen in het kader van de jaarlijkse Europese Communistische Bijeenkomst. De partijen publiceerden de volgende gezamenlijke verklaring tegen de toenemende spanningen rond Syrië. Ondertussen is de situatie al verder geëscaleerd met de aanval op Syrië door de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk die afgelopen nacht plaatsvond.

Verklaring van de Communistische en Arbeiderspartijen van Europa: veroordeling van de escalatie van imperialistische agressie in Syrië

Voor vrede, tegen interventie. Handen af van Syrië!

De communistische en arbeiderspartijen van Europa veroordelen de escalatie van de imperialistische agressie, en de verscherpte toestand in Syrië en de regio na de statement van Donald Trump, president van de VS op 11 april over het bombarderen van Syrië onder het voorwendsel van het gebruik van chemische wapens, iets waar de VS zich in het verleden zelf herhaaldelijk schuldig aan heeft gemaakt. Het gevaar van een meer algemene oorlog neemt toe.

De communistische en arbeiderspartijen uiten hun internationale solidariteit aan het volk van Syrië en andere volkeren in de regio, en roepen de arbeidersklasse en de volksbewegingen op om de strijd tegen imperialistische interventies en oorlogen van de NAVO, de VS, en de EU te versterken.

Volkeren moeten niet hun bloed vergieten voor de belangen van de grote monopoliegroepen, voor de controle van energiebronnen, transportroutes, de controle van markten en de verdeling van invloedssferen.

Volkeren hebben het recht om vreedzaam te leven en hebben de macht om een maatschappij te vormen vrij van oorlog, crises, armoede en uitbuiting.