Partijbestuur NCPN, Algemeen Bestuur CJB

Op 9 augustus vonden er verkiezingen plaats in de Republiek Wit-Rusland, die volgens de kiescommissie werden gewonnen door de zittende president Alexander Loekasjenko. De oppositie had al voor de verkiezingen aangekondigd een dergelijk resultaat niet te erkennen en riep haar kandidaat Svetlana Tikhanovskaya uit tot winnaar. Sindsdien zijn er protesten geweest en is het onrustig in het land.

De VS en de EU hebben de officiële resultaten van de verkiezingen niet erkend. Ze steunen de oppositie en stellen sancties in tegen Wit-Rusland. Dit geldt ook voor de Nederlandse regering. De redenen hiervoor zijn duidelijk. Die liggen in de inter-imperialistische tegenstellingen, de economische en militaire concurrentie tussen de verschillende machtsblokken, met aan de ene kant de EU en de VS en aan de andere kant Rusland. Het werkelijke doel achter de sancties en de inmenging van de EU en de VS is dan ook niet om de democratie te verdedigen, maar om de Wit-Russische economie verder open te stellen voor Europees en Amerikaans kapitaal.

Bovendien proberen ze Wit-Rusland te destabiliseren en het in de invloedssfeer van de NAVO te brengen, want dit brengt deze oorlogsalliantie dichter bij haar strategisch doel om de Russische Federatie, een concurrerende imperialistische macht, verder te omsingelen. Dit vergroot het gevaar op conflicten en zelfs oorlog.

De bevolking van het land zal er ook niet op vooruitgaan als deze ontwikkelingen escaleren. De door de EU en VS gesteunde oppositie, onder leiding van Tikhanovskaya, roept op tot verdere privatisering van staatsbedrijven, die dan moeten worden overgenomen door buitenlandse investeerders. Als het aan de oppositie ligt wordt land een handelsartikel, wordt sociale huisvesting geprivatiseerd en de markten verder gedereguleerd. Ook bezuinigingen en privatiseringen in de gezondheidssector staan op de planning. Een gevaarlijke ontwikkeling is ook de heropleving van nationalisme – de wit-rood-witte vlaggen van sommige demonstranten in Wit-Rusland waren de kleuren van het collaboratieregime tijdens de fascistische bezetting.

Anderzijds staat vast dat er economische, sociale en politieke problemen zijn in Wit-Rusland die de onrust onder de bevolking voeden. Het is echter uitsluitend aan de bevolking van Wit-Rusland, en met name aan de arbeidersklasse, om haar zelfstandige eisen op te stellen en te strijden voor verbeteringen. Zodat de protestbeweging niet de pleitbezorger wordt van oppositionele kapitaalsgroepen in het binnenland en het Europees en Amerikaans grootkapitaal, maar zich richt op de verbetering van de situatie in het land: de uitbreiding van de politieke en sociale rechten in plaats van hun afbraak onder het mom van bestrijding van corruptie. Het antwoord op kapitalistische wantoestanden zoals machtsmisbruik en corruptie is niet sociale afbraak maar socialisme!

De NCPN en CJB veroordelen de sancties en de inmenging van de EU en de VS met de interne aangelegenheden van Wit-Rusland voor de belangen van het Europees en Amerikaans grootkapitaal. We veroordelen de oproep van premier Rutte voor “doortastend en eensgezind Europees optreden” en meer in het algemeen de houding van de Nederlandse regering die aanstuurt op verdere inmenging van de EU.

Wij zeggen:

  • Handen af van Wit-Rusland!
  • Geen inmenging meer in de binnenlandse aangelegenheden van de Republiek Wit-Rusland!
  • Geen sancties tegen Wit-Rusland!
  • Solidariteit met de arbeidersklasse in Wit-Rusland!
  • De Wit-Russische bevolking moet haar eigen weg kunnen beslissen zonder buitenlandse bemoeienis!