De NCPN en CJB veroordelen de nieuwe invasie van Turkije in Syrië. De invasie verergert de gevolgen van de oorlog in Syrië die al acht jaar voortduurt. Al honderdduizenden mensen zijn omgekomen en miljoenen mensen zijn gevlucht.

Wij sluiten in onze kritiek níet aan bij de hypocriete woorden van de Nederlandse regering, noch de ‘kritiek’ die door andere leiders van de EU of de VS wordt geuit. Zij zijn medeverantwoordelijk voor de oorlog in Syrië door hun steun aan de gewapende opstandelingen en hebben zelf al jaren geleden een nog steeds lopende invasie gepleegd door tegen de uitdrukkelijke wens van de Syrische regering militair te interveniëren op Syrisch grondgebied.

NCPN en CJB zijn solidair met het Syrische volk en de Koerdische populatie in de regio, die lijden onder de imperialistische interventies. De bevolking in Syrië is de enige die gaat over haar eigen toekomst. We eisen de onmiddellijke beëindiging van de aanwezigheid van buitenlandse militaire strijdkrachten op Syrisch grondgebied en respect voor de territoriale integriteit.

Handen af van Syrië!

Partijbestuur van de NCPN

Algemeen Bestuur van de CJB