Internationaal Bureau

Van 18 tot en met 20 oktober vond de 21ste Internationale Bijeenkomst van Communistische en Arbeiderspartijen (IMCWP) plaats in Izmir, Turkije. Het werd georganiseerd door de Turkse Communistische Partij (TKP) samen met de Communistische Partij van Griekenland (KKE). Er deden 75 partijen uit 61 landen mee. We publiceren hier de bijdrage van de NCPN.

 

 

Namens de NCPN willen we de TKP en de KKE bedanken voor het organiseren van de 21ste IMCWP met als thema: “100ste viering van de oprichting van de Communistische Internationale; de strijd voor vrede en socialisme gaat door!

De noodzaak van de strijd voor vrede en socialisme

De noodzaak van de strijd voor vrede en socialisme vandaag de dag wordt constant bevestigd door de ontwikkelingen in de wereld. In de laatste jaren zijn honderdduizenden mensen omgekomen of gevlucht door imperialistische interventies en oorlogen die gevoerd worden voor de controle over grondstoffen, markten en transportroutes. We maken ons in het bijzonder zorgen om de recente ontwikkelingen in de oorlog in Syrië.

We maken ons ook zorgen om de dreigingen van de VS en hun bondgenoten tegen Venezuela. De NCPN neemt initiatief in de organisatie van een campagne tegen de interventie in de interne aangelegenheden van Venezuela. We zijn solidair met de arbeidersklasse in Venezuela en de Communistische Partij van Venezuela (PCV).

De NCPN uit ook haar solidariteit naar de Cubaanse bevolking en de Communistische Partij van Cuba, die nog steeds geconfronteerd worden met de blokkade van de VS.

De strijd voor vrede en de strijd voor socialisme zijn nauw verbonden. Zolang de kapitalistische productieverhoudingen domineren en winst het doel is van de economie, zullen imperialistische oorlogen een constante dreiging zijn. Momenteel is de verheviging van de tegenstellingen tussen imperialistische krachten bijzonder zorgelijk.

De Nederlandse regeringen zijn betrokken geweest in een reeks imperialistische interventies in het kader van de NAVO, die dit jaar zijn 70-jarig bestaan viert, met als doel de belangen van de Nederlandse monopolies in het buitenland veilig te stellen.

Ontwikkelingen in Nederland

De Nederlandse economie kwam sterker uit de kapitalistische economische crisis, in vergelijking met andere economieën in de regio. De Nederlandse burgerij probeert respectievelijk haar positie in de regio te versterken en haar invloed in het kader van de imperialistische bondgenootschappen waaraan zij deelneemt te vergroten, voornamelijk de EU en de NAVO.

De Nederlandse arbeidersklasse moet de kapitalistische economische groei duur betalen met de flexibilisering van arbeidsrelaties, afbraak van arbeidsrechten en sociale zekerheid, kortingen op salarissen en pensioenen, etc. Er is sprake van verzet in verschillende sectoren, die echter wordt beperkt door de lijn van klassencollaboratie die wordt bevorderd door de leiding van de vakbeweging. Onze partij heeft het initiatief genomen om een platform op te richten dat klassenbewuste krachten uit de werkplekken en de vakbeweging verzameld, om te discussiëren over methodes om het klassenbewustzijn te verhogen en de strijd van de arbeidersbeweging te versterken in klassengeoriënteerde richting.

De Communistische Internationale: waardevolle lessen voor onze strategie en een bron van inspiratie

De IMCWP besteedt dit jaar terecht aandacht aan de oprichting van de derde Communistische Internationale 100 jaar geleden. De Communistische Internationale stond vooraan in de strijd voor vrede en socialisme, maar blijft ook een symbool van antifascisme, vrouwenemancipatie, de antikoloniale strijd, etc.

Ondanks dat de Communistische Internationale al ruim 70 jaar geleden is ontbonden, blijft het belangrijk om de geschiedenis ervan te bestuderen. Het biedt belangrijke strategische lessen voor de strijd van vandaag, ondanks de veranderingen in de wereld sinds de ontbinding. Hoezeer de interimperialistische tegenstellingen ook de vrede bedreigen en reactionaire stromingen versterken, ze bieden ook nieuwe kansen voor de arbeidersklasse om scheuren in het imperialistische systeem te benutten. Het is een plicht en een uitdaging voor de communistische partijen om de ontwikkelingen te bestuderen en hun strategie te verbeteren, mede door te leren van de historische ervaringen van de internationale communistische beweging.

De NCPN en haar jongerenorganisatie, de CJB, zullen doorgaan met het bestuderen van zowel de geschiedenis als actuele ontwikkelingen, om onze strategie te verbeteren en een nieuwe generatie communisten op te leiden, die voorop zullen staan in de strijd voor een maatschappij zonder oorlogen, armoede en uitbuiting, voor het socialisme-communisme.

Toenemend anticommunisme van de EU

Tot slot willen we onze zorgen uiten over de recente anticommunistische resolutie van het Europees Parlement, die het fascisme en communisme aan elkaar gelijk probeert te stellen en communistische symbolen en partijen wil verbieden. We uiten onze oprechte solidariteit voor de communisten die worden vervolgd in de EU en over de hele wereld.