Foto’s: M. S. 

Amsterdam 24-02-18/25-02-18 – Op een gure zaterdagavond, niet geheel anders dan die 24 februari 77 jaar geleden, organiseerde de CJB een alternatieve herdenking en viering van de Februaristaking. Het werd een strijdbare avond, met zowel leerzame, enerverende en culturele bijdragen. Het overkoepelende thema was de geschiedenis van de Februaristaking en hoe die toe te passen is op het hier en nu. Op de 25ste werd door de CJB boeketten gelegd bij de landelijke herdenking van de februaristaking bij de dokwerker. 

Op 24 februari 1941 riep Dirk van Nimwegen, na aansporing vanuit de CPN de arbeidersklasse op tot een algehele staking. De staking, die op 25 februari plaatsvond, ging de geschiedenisboeken in als de februaristaking waarin het Nederlandse volk zich verzette tegen de razzia’s van de Duitsers en zich uitsprak in solidariteit met de joodse landgenoten.
 
77 jaar later, op 24 februari 2018, werd de oproep tot staken herdacht op de Noordermarkt. Het was tegen schemering dat de herdenking begon en er heerste een goede, strijdvaardige sfeer. De wind sneed ons guur door de jassen en ontlokte menig een verwensing van onze rillende kameraden. Toch was het erg hoopgevend dat er een flinke menigte de kou had getrotseerd om onze heldhaftige kameraden te herdenken.

Waar de sociaal democraten de lijn van de kapitalistische landen volgden, de zogenaamde appeasement-strategie, oftewel het te vriend willen houden van de fascisten in de hoop ze te deradicaliseren, steunden de communisten actief verzet in binnen en buitenland.

Het publiek dat de kou trotseerde kreeg een uitgebreide historie van de opbouw van de CPN in de vooroorlogse tijd te horen. Speciale aandacht was er voor het conflict dat bestond tussen de communisten en de sociaal democraten over de houding tegenover het Nazi regime in Duitsland en de fascistische en nationaal socialisten in Nederland, zoals de NSB. Waar de sociaal democraten de lijn van de kapitalistische landen volgden, de zogenaamde appeasement-strategie, oftewel het te vriend willen houden van de fascisten in de hoop ze te deradicaliseren

De poster van het evenement: Het verzet kwam van de arbeidersklasse!

, steunden de communisten actief verzet in binnen en buitenland. Deze strategie werd mede geholpen door de ervaringen van vluchtelingen uit Duitsland & Italië, Chinese arbeiders die de imperialistische expansiepolitiek van Japan hadden meegemaakt, communistische vrijheidsstrijders uit de Spaanse burgeroorlog, en Indonesiërs die streden tegen het Nederlandse koloniale bewind. Ook toen al was de antifascistische strijd een internationale gelegenheid.

Ook toen al was de antifascistische strijd een internationale gelegenheid.

Dit werd gevolgd door een mooie voordracht van twee vertegenwoordigers van de afdeling Amsterdam. Een dramatische reconstructie van de momenten voor en het uitroepen van de Februaristaking in 1941. Hierna kwam Jaap Duppen aan het woord, Jaap is een jarenlange tegenstander van het kolonialisme die de gruweldaden van het Nederlandse leger tegen de Indonesische bevolking tijdens de “politionele acties” van dichtbij heeft meegemaakt. Zijn vader werkte tijdens de Februaristaking in een loods aan het IJ waar watervliegtuigen werden gebouwd voor de wehrmacht. Natuurlijk was het voor deze arbeiders, die vitaal waren voor het Duitse leger, levensgevaarlijk om te staken, maar toch werd er gestaakt. Verder vertelde Jaap over hoe de Nederlandse overheid omging met communisten tot het begin van de oorlog en daarna. Zijn anekdotes gaven een goede sfeerimpressie van hoe het moest zijn geweest om deel te nemen aan de staking en het verzet in Nederland.

Natuurlijk was het voor deze arbeiders, die vitaal waren voor het Duitse leger, levensgevaarlijk om te staken, maar toch werd er gestaakt.

Als afsluiting van de avond was er een roerende voordracht van een zelfgeschreven gedicht over de Februaristaking van een CJB lid, en ten slotte een toespraak over het belang van de Februaristaking vandaag de dag. Het feit dat er ook nu nog zoveel jongeren op deze viering afkomen is ontzettend belangrijk, zeker ook vanwege de groeiende fascistische en pseudo fascistische bewegingen in Nederland en de rest van de wereld. Antifascistisch verzet moet altijd een breed arbeidersverbond zijn tegen de meest reactionaire elementen van het kapitalisme. Daarbij kan ook de link worden gelegd met gentrificatie: de Jordaan is al lang niet meer de arbeidersbuurt die het ooit geweest is.

Het feit dat er ook nu nog zoveel jongeren op deze viering afkomen is ontzettend belangrijk, zeker ook vanwege de groeiende fascistische en pseudo fascistische bewegingen in Nederland en de rest van de wereld

“Kameraden, voorwaarts! en niet vergeten”.