“We hebben die traditie van de internationale vrouwendag aan Clara Zetkin te danken. Het was op 8 maart 1910 dat ze haar voorstel deed tijdens de tweede internationale conferentie van socialistische vrouwen in Kopenhagen. Ze pleitte ervoor elk jaar te betogen voor het stemrecht, voor de gelijkheid tussen man en vrouw en voor het socialisme”.
Voorwaarts archief: Waarom 8 maart? 

Redactie Voorwaarts

Vandaag wordt er voor het 110e jaar stilgestaan bij de onderdrukking van de vrouw, en wordt er in vele landen gestreden voor de verbetering van de rechten voor vrouwen. Zo ook in Nederland, en dat blijkt hard nodig.

Internationale Vrouwendag wordt, zoals ieder jaar, weer op 8 maart gevierd. Het thema van dit jaar is #wijzijgelijkwaardig. Een logisch thema, aangezien vrouwen nog steeds niet gelijkwaardig zijn aan mannen. Volgens het CBS is de loonkloof tussen man en vrouw 18,6%, waarbij vooral de loonkloof in de privésector opvalt met maar liefst 29%. Redenen voor deze loonkloof is het magere vaderschapsverlof in Nederland – waar inmiddels al iets verbetering in is gekomen – en het feit dat er niet openlijk gesproken kan worden over het loon.

Ook de Communistische Jongerenbeweging staat stil bij de ongelijkheid tussen vrouw en man, en hoopt dat het een eye opener zal zijn. Niet alleen in Nederland, maar in alle landen waar vrouw en man nog steeds, na al die jaren, niet gelijk zijn.

Ook op andere gebieden, zoals gezondheid, arbeidsparticipatie en politieke macht valt nog veel te winnen voor de Nederlandse vrouwen. Dit blijkt wel uit het feit dat Nederland het afgelopen jaar gekelderd is van plek 16 naar plek 32 op de lijst voor gelijkheid tussen man en vrouw – een lijst waarin landen als Rwanda en de Filipijnen in de top tien staan.

Nederland het afgelopen jaar gekelderd is van plek 16 naar plek 32 op de lijst voor gelijkheid tussen man en vrouw

Genoeg redenen dus voor de Nederlandse vrouw om vandaag weer te laten merken dat ze strijdbaar zijn, en willen werken aan een betere toekomst, waarin vrouwen en mannen dezelfde rechten hebben op alle gebieden. Ook de Communistische Jongerenbeweging staat stil bij de ongelijkheid tussen vrouw en man, en hoopt dat het een eye opener zal zijn. Niet alleen in Nederland, maar in alle landen waar vrouw en man nog steeds, na al die jaren, niet gelijk zijn.

Bronnen:
Loonkloof vrouwen en mannen, feit of fictie? (2014)
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2014/47/loonkloof-vrouwen-en-mannen-feit-of-fictie-

Nederland keldert op ranglijst gelijkheid tussen man en vrouw (2017)

https://nos.nl/artikel/2200896-nederland-keldert-op-ranglijst-gelijkheid-tussen-man-en-vrouw.html