Redactie

Uit het hele land kwamen jonge kaderleden van de CJB op zaterdag 26 juni samen in Rotterdam. Daar werd de Conferentie van de CJB gehouden, waar gedelegeerden uit alle afdelingen terugblikten op de activiteit van de CJB in de afgelopen periode, waarin de CJB veel heeft gedaan en veel is gegroeid. Er werden lessen getrokken uit die ervaringen voor de ideologische, politieke en organisatorische versterking van de CJB.

Het Algemeen Bestuur (AB) hield een algemene politieke inleiding over ‘de huidige omstandigheden en de prioriteiten van de CJB, in het licht van het 7e Congres van de NCPN’. Daar werd uitgebreid ingegaan op de actuele internationale en binnenlandse ontwikkelingen, gebaseerd op de stukken van het recente 7e Congres van de NCPN. Ook de prioriteiten van de CJB voor komende periode werden daarin geschetst. Daar werd een vruchtbare discussie over gehouden.

Het volgende agendapunt betrof het werk van de CJB in de sociale beweging. De afgelopen tijd heeft de CJB veel activiteit ontwikkeld in de studentenbeweging, vakbeweging en allerlei actiecomités over uiteenlopende thema’s, zoals wonen, antiracisme, vrouwenemancipatie etc. Het AB hield een uitgebreide inleiding waarin de situatie in de sociale beweging en de activiteit van de CJB daarin werden geëvalueerd, en lessen werden getrokken om onze praktijk te verbeteren. De gedelegeerden uit alle afdelingen hielden bijdragen waarin ze ingingen op hun ervaring met het werk in de sociale beweging in hun regio.

Verder werden de financiële stukken besproken op de Conferentie, zoals de statuten ook bepalen. Zo wordt collectief bepaalt hoe het geld van de CJB, dat uitsluitend komt uit de bijdragen van onze leden en sympathisanten, effectief wordt ingezet. De kascontrolecommissie deed verslag van haar bevindingen. De jaarrekening van vorig jaar en de begrotingen voor de komende periode werden met algemene stemmen aangenomen.

De openbare documenten van de Conferentie worden binnenkort gepubliceerd op Voorwaarts.