Foto is van Photogoddle

Verklaring NCPN & CJB

Op 28 november 1820, vandaag 200 jaar geleden, werd de grote revolutionair Friedrich Engels geboren. Hij legde samen met Karl Marx de fundamenten voor het wetenschappelijk socialisme en speelde een vooraanstaande rol in de opbouw en ontwikkeling van de internationale communistische beweging.

Friedrich Engels leverde fundamentele bijdragen aan alle facetten van de marxistische theorie: de dialectisch materialistische filosofie, de politieke economie en de revolutionaire strategie voor de klassenstrijd. Zijn werken, zoals De ontwikkeling van het socialisme van utopie tot wetenschap (1880), De oorsprong van het gezin, van de particuliere eigendom en van de staat (1884) en vele andere, blijven tot op de dag vandaag mensen wereldwijd inspireren in de strijd voor een betere maatschappij en bieden ook onmisbare handvatten voor die strijd. Over werken van Engels zoals De heer Eugen Dührings omwenteling van de wetenschap (1877) en Ludwig Feuerbach en het einde van de klassieke Duitse filosofie (1886) merkte Lenin terecht op dat het “handboeken zijn van elke klassenbewuste arbeider”.

Engels had een zeer nauwe vriendschap en samenwerking met Karl Marx, met wie hij veel werken samen schreef. De steun van Engels aan Marx, zowel met financiële middelen als met het uitwisselen van gedachtes via ontelbare briefwisselingen, was van groot belang. Na de dood van Marx in 1883 heeft Engels het tweede en derde boek van Het kapitaal afgemaakt en gepubliceerd.

Engels was net als Marx nauw betrokken bij de revolutionaire arbeidersbeweging. Voor de ‘Bond der Communisten’ schreef hij samen met Marx het eerste partijprogramma voor een communistische partij: het Manifest van de Communistische Partij (1847), beter bekend onder de afgekorte titel Communistisch Manifest. Samen met Marx speelde Engels een belangrijke rol in de vorming en opbouw van (internationale) organisaties en politieke partijen van de arbeidersklasse. Daarin streden ze tegen het opportunisme en voor de revolutionaire lijn. Ze streden tegen de invloed van de (klein-) burgerlijke ideologie in de arbeidersbeweging, zoals in de vorm van het reformisme, anarchisme etc. In de avond van 5 augustus 1895 stierf Engels op 75-jarige leeftijd.

Engels en Marx hebben de basis gelegd voor de theorie van het wetenschappelijk socialisme, die door Vladimir Lenin verder werd verrijkt rond het begin van de 20ste eeuw, toen het kapitalisme een nieuw stadium betrad: het imperialisme. Het wetenschappelijk socialisme, de marxistisch-leninistische theorie, vormt een onmisbaar wapen voor de arbeidersklasse in haar strijd voor de bevrijding van de kapitalistische uitbuiting. Keer op keer heeft het de arbeidersklasse en andere onderdrukte lagen van de bevolking in landen over de hele wereld geïnspireerd en geleid in de strijd voor een betere toekomst. Voorbeelden zijn de bolsjewieken, die na de socialistische Oktoberrevolutie voor het eerst in de wereldgeschiedenis begonnen met de opbouw van het socialisme en de andere socialistische revoluties. Maar ook de antikoloniale strijd voor nationale bevrijding in de voormalige koloniën en verschillende emancipatiebewegingen.

De inzichten van Friedrich Engels en Karl Marx zijn ook vandaag zeer actueel en bieden handvatten voor iedereen die geen genoegen neemt met de huidige kapitalistische verhoudingen en de daarmee gepaard gaande onzekerheid, armoede, oorlog en uitbuiting; voor iedereen die wil strijden voor een betere maatschappij, het socialisme-communisme.

 

Partijbestuur NCPN

Algemeen Bestuur CJB