In 2020 viert Europa 75 jaar bevrijding van het Nazi-fascisme. In Nederland zal op 31 augustus 2019 de aftrap worden gegeven aan “75 jaar Vrijheid” in Terneuzen, ter herdenking aan de Slag om de Schelde, het begin van de bevrijding van Nederland.

Bij de aankondiging van het programma merkte Han Polman (Zeeuwse Commissaris van de Koning) op dat “de Russen niet bij de bevrijders van Nederland horen”. Dit is een enorme belediging voor de 27 miljoen militairen, partizanen en burgers uit de Sovjet-Unie die zijn gesneuveld in de strijd tegen het Derde Rijk.

WO II kostte het leven aan 60 tot 80 miljoen mensen. Als we de vele Hollywoodfilms over die periode moeten geloven, werd die oorlog beslecht in heroïsche gevechten tussen Amerikaanse en Duitse of Japanse soldaten. Geschiedkundigen zullen je echter unaniem vertellen dat nazi-Duitsland werd verslagen door het Rode Leger.

Het Rode Leger was misschien dan niet letterlijk fysiek de bevrijder van Nederland, maar was van onmisbaar belang voor het moraal tijdens de bezetting. Het communistisch verzet putte namelijk enorme hoop uit de strijd van het Rode Leger, duizenden kilometers oostelijk Op 9 februari 1942 schreef de illegale communistische verzetskrant De Waarheid al: “Mogen wy nooit vergeten dat de offers welke het Rode Leger en de ganse Russische burgerbevolking brengen ook voor ons worden gebracht. Want een Russische overwinning bevrydt ons van het fascistische juk”. Alleen dankzij de bittere strijd van de gehele Sovjetbevolking kon het nazi-kwaad verslagen worden. Het was het Rode Leger dat uiteindelijk de rug van de Wehrmacht bij de Slag om Stalingrad brak in 1943. Het was de Sovjet-Unie die al sinds mei ‘42 opperde voor een tweede front in Europa, dat pas in juni ‘44 met D-Day gestalte zou krijgen. Het was het Rode Leger dat in 1945 Auschwitz en talloze andere concentratiekampen bevrijdde. Na de Tweede Wereldoorlog was er in de wederopbouw van de kapitalistische vooroorlogse status quo geen plaats voor de erkenning voor de onnoemlijk grote bijdrage van communisten in het algemeen en de Sovjet-Unie specifiek aan de overwinning op Nazi-Duitsland en haar bondgenoten.

In Nederland werden herdenkingen van gesneuvelde communistische verzetsmensen, zoals die van Hanny Schaft, zelfs enige tijd verboden. Tegenwoordig zijn deze verboden vervangen door apolitieke herdenkingen, zonder verwijzingen naar de communistische ideologie die deze verzetshelden inspireerden tot hun heroïsche daden, vaak met het hoogste offer als gevolg.

De CJB verwerpt deze ahistorische vervormingen. Communisten zijn altijd de punt van de speer in de strijd tegen fascisme geweest. Wij putten nog steeds enorme inspiratie uit het communistische verzet in de Tweede Wereldoorlog. Daarom houden wij hun herinnering en hun ideologie levend. Wetende dat, mocht de tijd weer komen, wij weer klaar zullen staan. Daarom is 75 jaar vrijheid, ook 75 jaar spasibo!