Internationaal Bureau

Onze Portugese zusterorganisatie, de Portugese Communistische Jeugd (JCP), organiseert binnenkort haar 12e congres. Hieronder publiceren we de begroeting van de CJB aan de JCP voor het congres.

Beste kameraden,

Ter gelegenheid van het 12e Congres van de Portugese Communistische Jeugd (JCP), wat gehouden wordt van 14 tot 15 mei in Vila Franca de Xira, sturen wij jullie kameraadschappelijke groeten toe van de communisten van Nederland.

Het blijft van enorm belang voor communistische jeugdorganisaties in Europa om gelegenheden te creëren voor het organiseren van jonge werkers en studenten. De tegenstellingen van het kapitalisme in zijn imperialistische stadium tonen zich met volle kracht. De pandemie heeft de kapitalistische economische crisis verhevigd, en de consequenties van de kapitalistische economische crisis zijn wederom van invloed op jongeren, door groeiende werkloosheid, uitbuiting etc. Deze omstandigheden maken een sterke communistische partij en jongerenorganisatie, die de strijd tegen de kapitalistische barbarij kan bevorderen, uiterst noodzakelijk. De slogan van jullie congres O Futuro tem Partido! – Liberdade, Democracia, Socialismo (De Toekomst heeft een Partij! – Vrijheid, Democratie, Socialisme) onderstreept deze noodzaak.

De strijd van de Europese jeugd moet zich richten op de omverwerping van het kapitalisme en de opbouw van het socialisme-communisme. Enkel in deze richting kan de strijd van de arbeidersklasse aanzienlijke verbeteringen in haar levensomstandigheden teweegbrengen.

De verschillende Europese communistische jongerenorganisaties hebben te maken met verschillende materiële omstandigheden en staan elk tegenover hun eigen uitdagingen. Wij zijn er desalniettemin van overtuigd dat deze organisaties van elkaars ervaringen kunnen en moeten leren om hun praktijk te verbeteren en elkaar te versterken. De Bijeenkomst van Europese Communistische Jongerenorganisaties (MECYO), waar zowel de JCP als de CJB aan bijdragen, is belangrijk voor deze uitwisseling van ervaringen gebaseerd op het marxisme-leninisme.

In de geest van de proletarische solidariteit en het internationalisme, wenst de Communistische Jongerenbeweging van Nederland groot succes toe aan het 12e Congres van de JCP. Met toeweiding kunnen wij de klassenstrijd verscherpen en de jongeren organiseren in de strijd tegen de pandemie en de kapitalistische economische crisis, alsook voor het verwezenlijken van het socialisme-communisme.

Kameraadschappelijk,
Internationaal Bureau van de CJB

Kameraad Job Pruijser, Partijbestuurder NCPN en oud ANJV kader, in Portugal tijdens de Anjerrevolutie in 1974 (vandaag 47 jaar geleden). Hij was hier met een solidariteitsbrigade vanuit Nederland georganiseerd door het ANJV (onze voorganger) en de JCP.

“Wij geven de jonge nederlandse kameraden de ervaring van hun bezoek en hopelijk ons elan en vastberadenheid mee terug naar hun eigen land en die zullen ze gebruiken voor hun eigen strijd. Zij vechten immers ook tegen onze kapitalistische vijand, die internationaal onze revolutie in de kiem willen smoren.”

JCP boodschap aan de nederlandse kameraden van het ANJV in 1975

Samen hielpen ze een startende landbouw-coöperatie, onteigend van grootgrondbezitters, de oogst binnen halen tijdens de vergaande landsbouw hervormingen.