Internationaal Bureau

De Communistische Partij van Griekenland (KKE) hield van 24 tot 27 juni haar 21ste Congres. Het Congres trad afgelopen donderdag af met een grootse openingsbijeenkomst en een voorstelling met Griekse en internationale politieke muziek (zie hieronder een korte video met hoogtepunten). Er is een periode van vijf maanden aan voorafgegaan waarin de congresstukken uitvoerig zijn besproken. Het Congres heeft unaniem de politieke besluiten aangenomen. Komende periode zullen we daar passages uit vertalen. Hieronder publiceren we de begroeting die de NCPN stuurde naar de KKE voor het 21ste Congres.

Korte video met een aantal hoogtepunten van de openingbijeenkomst van het Congress.

Begroeting NCPN aan de KKE voor het 21ste Congres

Beste kameraden,

Ter gelegenheid van het 21ste Congres van de Communistische Partij van Griekenland (KKE), die gehouden zal worden van 24 tot en met 27 juni in Athene, sturen we jullie kameraadschappelijke groeten van de communisten in Nederland.

Jullie Congres wordt gehouden in een periode dat de communistische beweging wereldwijd geconfronteerd wordt met nieuwe uitdagingen. De wereldwijde kapitalistische economische crisis, die is versneld door de covid-19 pandemie, heeft vooral gevolgen voor de arbeidersklasse, aangezien de kapitalisten en burgerlijke regeringen nieuwe aanvallen op sociale rechten voorbereiden. Ondertussen verhevigen de tegenstellingen tussen imperialistische machten en de tegenstellingen van het kapitalisme zelf. Deze problemen bewijzen de noodzaak van een sterke, klassengeoriënteerde arbeidersbeweging. Ze bewijzen de noodzaak voor een sterke communistische partij in elk land als voorhoede van de arbeidersklasse, die klaar staat om de belangen van de arbeidersklasse te vertegenwoordigen.

De internationale communistische beweging is nog steeds geconfronteerd met veel uitdagingen. De toenemende inter-imperialistische tegenstellingen vergroten de noodzaak voor communistische partijen om te waken voor de strijd en de principes van het socialisme. De politieke en ideologische versterking van de internationale communistische beweging verloopt via het bevechten van opportunisme en het tegengaan van illusies over vermomde burgerlijke retoriek. Oftewel het verder ontwikkelen van de revolutionaire ideologisch-politieke lijn.

Het is van belang voor communistische partijen om samen te werken, opvattingen en ervaringen uit te wisselen op basis van het marxisme-leninisme. In de afgelopen decennia heeft de KKE daaraan belangrijke bijdragen geleverd door het initiatief te nemen voor het organiseren van talloze internationale bijeenkomsten, zoals de Internationale Bijeenkomst van Communistische en Arbeiderspartijen (IMCWP) en de Europese Communistische Bijeenkomsten waaraan zowel de NCPN als de KKE bijdragen, en ook vele andere bijeenkomsten.

We weten dat de KKE en haar jongerenorganisatie, de KNE, onvermoeibaar strijden aan de voorhoede van de strijd voor de belangen van de arbeidersklasse in Griekenland. De Stellingen van het Centraal Comité voor het 21ste Congres bevatten waardevolle analyses. We zijn er zeker van dat ze zullen resulteren in een vruchtbare discussie, en dat de besluiten van jullie Congres zal bijdragen aan de versterking van de strijd van de KKE en de arbeidersklasse in Griekenland.

In de geest van het proletarisch internationalisme en solidariteit, wenst de NCPN de KKE veel succes met het 21ste Congres. Door onze partijen te versterken kunnen we uitdagingen die in de huidige situatie ontstaan overwinnen en dichter komen bij de omverwerping van de dictatuur van het de bourgeoisie en de vestiging van het socialisme-communisme.

Kameraadschappelijk,

Internationaal Bureau van de NCPN