Beste vrienden van de CJB,

We wensen jullie allen een gelukkig 2022. Wij zullen in het komende jaar vastberaden onze koers voortzetten en de CJB versterken als strijdorganisatie van de werkende jeugd in ons land.

We zullen ons verzetten tegen de geplande bezuinigingen op de zorg, opkomen voor bescherming van alle werkers tegen corona, de strijd voortzetten voor goed en gratis onderwijs en onze strijd tegen racisme en fascisme doorzetten. En vooral zullen we ons nog veel actiever inbrengen in de strijd voor de verdediging en uitbreiding van de rechten van werkers tegenover onze kapitalistische uitbuiters en hun handlangers in de politiek.

Vorig jaar deden we een oproep om donaties voor Cuba. Vandaag willen we jullie financiële steun vragen voor onze moederpartij, de Nieuwe Communistische Partij van Nederland (NCPN). De partij en haar krant Manifest zijn een onmisbare stem van de toekomst. Zij bieden een perspectief dat verder gaat dan de dagelijkse ellende van corona, klimaatverandering, armoede, uitbuiting, oorlog en onderdrukking. Een perspectief op een nieuwe samenleving vrij van de dictaten van de winst – het socialisme.

De CJB staat naast de NCPN in de strijd voor deze wereld waar iedereen volledig zichzelf kan zijn en waar solidariteit de leidraad van de samenleving is. We zullen ons doel alleen maar bereiken als de arbeidersklasse eensgezind opstaat en de vruchten van haar arbeid niet meer aan de kapitalisten laat, maar zelf de leiding neemt. Wanneer de arbeiders de economie in eigen hand nemen zal niemand meer armoede moeten leiden, zal menswaardige zorg niet meer “te duur” zijn en zullen we de klimaatverandering eindelijk effectief kunnen bestrijden.

Om in 2022 zo veel mogelijk mensen te bereiken en nieuwe mensen te winnen voor onze strijd voor een betere toekomst, hebben we geld nodig. Daarom vragen we jullie om te doneren aan de NCPN.

Stort op IBAN: NL82INGB0001022573 t.n.v. Stichting HOC

Rode groet,

Algemeen Bestuur
Communistische Jongerenbeweging van Nederland