Verklaring NCPN en CJB

De NCPN en CJB zijn solidair met de stakingen en protesten van de arbeidersklasse in Kazachstan, die strijd voert tegen de uitbuiting, prijsstijgingen, werkloosheid en armoede waarmee de bevolking 30 jaar na de contrarevolutie in de USSR geconfronteerd wordt. Directe aanleiding voor de protesten waren de sterk stijgende gasprijzen. De protesten begonnen in de olie-industrierijke regio Zjanaozen, waar de werkers worden uitgebuit, o.a. door Amerikaanse en Europese monopolies.

De regering heeft op de stakingen en protesten gereageerd met grof geweld, waarbij veel mensen zijn gevangengezet en zelfs vermoord. De afgelopen jaren voerde het regime de repressie al op door honderden vakbonden te verbieden. Ook buitenlandse troepen van de Collectieve Veiligheidsverdragorganisatie (CVVO, een militair bondgenootschap geleid door Rusland) zijn ingezet tegen de protesten van de Kazachse arbeidersklasse.

Ondertussen nemen de tegenstellingen in de regio toe. Delen van de Kazachse burgerij en buitenlandse machten strijden onderling om hun invloed te versterken.

De NCPN en CJB eisen:

  • Een einde aan het politiegeweld en vrijlating van stakers, demonstranten en politieke gevangen.
  • Waarborging van vakbondsrechten en afschaffing van wetgeving die vakbondsrechten beperkt en vakbonden illegaal verklaart.
  • Legalisering van de Communistische Partij van Kazachstan en de Socialistische Beweging van Kazachstan, die door het regime illegaal zijn verklaard.
  • Geen buitenlandse inmenging in Kazachstan.

PB van de NCPN

AB van de CJB