Internationaal Bureau

Eind december vond het 3e Congres plaats van de Federatie van Jonge Communisten van Mexico (FJC), de jongerenorganisatie die gelieerd is aan de Communistische Partij van Mexico (PCM). Dat congres heeft zich o.a. beziggehouden met de internationale situatie, de strijd van de jeugd, de klassenstrijd in Mexico en de taken en doelstellingen van de FJC. Het Internationaal Bureau van de CJB heeft het onderstaande bericht gestuurd.

Beste kameraden van de FJC,

De Communistische Jongerenbeweging van Nederland (CJB) wenst jullie een zeer vruchtbaar 3e Congres. De noodzaak voor een sterke communistische beweging is in de wereld van vandaag groter dan in lange tijd. Wereldwijd wordt de arbeidersklasse geconfronteerd met de gevolgen van de kapitalistische crisis, waarbij covid-19 als katalysator diende, evenals de dreiging die het virus vormt voor de volksgezondheid. We staan in solidariteit aan jullie zijde en wensen jullie alle succes.

Kameraadschappelijke groet,

Internationaal Bureau

Communistische Jongerenbeweging van Nederland (CJB)